Izolacja Cieplna Latem – Izolacja Termiczna

Izolacja Cieplna Latem – celem stosowania termoizolacji latem jest zapewnienie komfortowej temperatury wewnątrz budynku i stłumienie skali jej wahań w ciągu doby. Dlatego isofloc F to rozsądny wybór dla termoizolacji strychów, poddaszy użytkowych i nieużytkowych.

Izolacja cieplna latem - izolacja termiczna - ciepło właściwe materialu - isofloc f - derowerk
Izolacja Cieplna Latem - Izolacja Termiczna - Ciepło Właściwe Materialu - Isofloc F - Derowerk

Wartością podstawową przy obliczaniu efektywności izolacji termicznej latem (izolacja termiczna) jest tzw. ciepło właściwe materiału, c. Im większa jest ta wartość, tym więcej ciepła może być zatrzymane przez termoizolację i tym dłużej pomieszczenia pozostają chłodne.

Ciepło właściwe materiału jest to ilość ciepła potrzebna, aby o 1 stopień Kelvina podnieść temperaturę 1 kg materiału termoizolacyjnego.

Ciepło właściwe materiału c [kJ/(kg*K)]
isofloc F2,1
Bawełniana termoizolacja1,8
Termoizolacja z lnu1,6
Docieplenie z wełny mineralnej0,8 – 1,0

Izolacje wykonane z naturalnych, nieprzetworzonych materiałów mają tradycyjnie wysokie ciepło właściwe, co czyni je idealnym wyborem na termoizolację latem.

Wartość c w praktyce

Wartość istotna dla całej przegrody budowlanej to przesunięcie fazowe η. Powinno wynosić przynajmniej 10 godzin, aby powietrze ciepłe zgromadzone w nagrzanej przegrodzie ogrzewało wnętrze domu dopiero nad ranem, kiedy na zewnątrz jest już chłodno.

Osiągnięcie obliczeniowej wartości przesunięcia fazowego ma miejsce jedynie przy spełnieniu warunków koniecznych (podobnie jak dla wartości przenikania ciepła U):

  • bezspoinowa warstwa izolacji. Oznacza to, że ciepło nie przedostaje się przez łączenia lub pęknięcia występujące w warstwie dociepleniowej. Ponieważ isofloc F jest sypkim materiałem izolacyjnym i przeznaczony jest do pneumatycznej metody instalacji zapewnia szczelną warstwę izolującą.
  • materiał izolacyjny ma małą przepuszczalność powietrza i isofloc Fcharakteryzuje się małą przenikalnością powietrza.
  • materiał izolacyjny jest zabezpieczony przed wilgocią i wpływem warunków atmosferycznych. Tylko wtedy ukazuje pełnię możliwości. Patrz też: wiatroszczelność i izolacja.

Naturalne występowanie: izolacja termiczna z celulozy latem

Włoski kaktusów zawierają celulozę. Podobnie jak ich kolce, celulozowe włoski są częścią strategii ochronnej, dzięki której kaktusy mogą przeżyć w gorącym klimacie.

Włoski celulozowe sprawiają, że wokół rośliny – tuż nad jej powierzchnią – formuje się warstwa chłodniejszego powietrza. Także przy intensywnym nasłonecznieniu. Ta warstwa powietrza wytwarza mikroklimat i nie pozwala na zbytnie nagrzanie się i dużą utratę wody.

Izolacja cieplna latem - izolacja termiczna - przesunięcie fazowe η - isofloc f - derowerk
Izolacja Cieplna Latem - Izolacja Termiczna - Przesunięcie fazowe η - Isofloc F - Derowerk

η – przesunięcie fazowe pokazuje w godzinach opóźnienie, z jakim ciepło z zewnątrz przegrody przepłynie do pokoju. Im wyższe jest ciepło właściwe materiału użytego jako termoizolacja, tym większe jego przesunięcie fazowe.

Czytaj dalej: Izolacja termiczna: Jak zaprojektować izolację termiczną w budynku? Jakie ocieplenie będzie najskuteczniejsze?