Zdalne sterowanie maszyn do wdmuchiwania – wygoda czy konieczność?

Wielu wykonawców ociepleń metodą wdmuchiwania pyta nas o korzyści i wady stosowania zdalnego sterowania w maszynach X-Floc. Niektórzy z nich, po rozważeniu plusów i minusów proponowanych rozwiązań, zdecydowali się na inwestycję w te maszyny do wdmuchiwania, które mają najbogatsze możliwości sterowania.

Zdalne sterowanie radiowe maszyny do wdmuchiwania daje instalatorowi ociepleń pełną swobodę ruchów.

Oczywista korzyść ze zdalnego sterowania maszyną to wygoda i pełna kontrola nad procesem wdmuchiwania. To pracownik z miejsca instalacji najszybciej oceni czy parametry maszyny do wdmuchiwania są ustawione prawidłowo. Instalator decyduje, kiedy przerwać lub wznowić podawanie materiału. Posiadając zdalne sterowanie radiowe lub przewodowe natychmiast reagujemy na sytuację. Bez konieczności kontaktowania się z osobą obsługującą maszynę i przekazywania jej poleceń.

FFB500 – pilot do maszyny Minifant M99. Przyciski funkcyjne oraz zasięg ponad 50 m pozwalają na profesjonalną obsługę maszyny do wdmuchiwania.

Minifant czy Zellofant często pracuje kilkadziesiąt metrów od punktu zasypu ocieplenia. Wykorzystując zdalne sterowanie, ograniczamy potrzebę stosowania krótkofalówek czy też innych systemów komunikacji. Upraszcza to pracę. Przekłada się na odczuwalne oszczędności czasu jak i zużytego materiału. Już podstawowy model agregatu do wdmuchiwania firmy X-Floc: Minifant M99 posiada bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Umożliwia on rozpoczęcie i zatrzymanie podawania materiału, podawanie samego powietrza oraz całkowite wyłączenie maszyny. Szczególnie przydatną jest funkcja przedmuchiwania węży samym powietrzem, która ułatwia zakończenie prac przez całkowite usunięcie zalegającego w wężach niewykorzystanego materiału izolacyjnego. 

FFB2000-PRO: 19 ustawień materiału i powietrza gwarantuje oszczędność zużycia materiału i jego odpowiednie zagęszczenie, żeby w przegrodzie budowlanej materiał nie osiadał.

Z kolei sterowniki stosowane w maszynie do wdmuchiwania Minifant M99 DS-ProZellofant M95 czy w najnowszej maszynie wdmuchującej EM300, precyzyjnie kontrolują podawaną ilość powietrza oraz materiału. Zakres ustawień zawiera się na 10-stopniowej (jak w sterowniku KFB2000) lub bardziej precyzyjnej – 19-stopniowej skali ( w sterowniku FFB2000-PRO). Wykorzystując te sterowniki, instalator całkowicie decyduje o tempie i wydajności prowadzonych prac. Od razu reaguje na zmieniające się warunki, takie jak np. wilgotność podawanego materiału. Skraca to czas potrzebny na wykonanie robót dociepleniowych. Szybka i precyzyjna możliwość zmiany ustawień jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdzie w jednym budynku ocieplamy różne przegrody. W związku z tym często zmienia się gęstość wdmuchiwanego materiału. Ponieważ identycznymi ustawieniami nie da się prawidłowo ocieplić ścian i skosów poddasza, zmiany parametrów ilości powietrza i materiału są niezbędne. Kontrola nad ilością dawkowanego powietrza umożliwia również opanowanie nadmiernego pylenia przy wolnym nadmuchu. 

Dynamiczna kontrola ciśnienia jest najbardziej zaawansowaną funkcją sterowników KFB2000 i FFB2000, również w wersji PRO. Uniemożliwia ona maszynie przekroczenie ustalonych przez użytkownika wartości progowych ciśnienia. Wykorzystanie tej funkcji ułatwia prawidłową izolację przegród budowlanych. Wyklucza powstawanie korków materiału oraz obszarów ponadnormatywnego zagęszczenia, w efekcie skracamy czas wykonania ocieplenia i nie tracimy pieniędzy w materiale, za który nikt nam nie zapłaci.Dynamiczna kontrola ciśnienia przydaje się podczas zasypu izolacji w przestrzenie międzykrokwiowe, w pustki w przegrodach ściennych i w zamknięte przestrzenie podpodłogowe. W czasie tego procesu, wąż instalacyjny lub igła wdmuchująca wprowadzane są do samego końca ocieplanej przegrody. W miarę wypełniania dostępnej przestrzeni materiałem izolacyjnym, instalator powoli wycofuje węża z przegrody. Robiąc to zbyt szybko, niedostatecznie zagęszczamy granulat. Ryzykujemy późniejsze osuwanie się izolacji. Zbyt wolne wyciąganie generuje obszary zwiększonej gęstości materiału izolacyjnego. Tracimy czas, materiał i pieniądze.

W sterownikach serii 2000 (KFB/FFB-2000, FFB-2000 PRO) kombinacją kilku przycisków możemy zaprogramować reakcję maszyny do wdmuchiwania na przekroczenie ciśnienia progowego. Wybór opcji natychmiastowego wyłączenia agregatu wdmuchującego wykorzystywany jest podczas fazy przygotowawczej, kiedy wybieramy wartość ciśnienia granicznego. Dzięki temu natychmiast sprawdzamy, czy ciśnienie jest zbyt niskie (np.: materiał jest niedostatecznie zagęszczony), czy też zbyt wysokie.(i wąż się korkuje).Kolejną dostępną funkcją jest włączenie sygnalizacji dźwiękowej i błyskowej. Nadmierne ciśnienie uruchamia buczek i miganie diod na panelu pilota. Jest to sygnał dla wykonawcy, że należy podnieść wąż do wdmuchiwania, bo w przeciwnym razie wytworzy się w przegrodzie korek zbitego materiału izolacyjnego.Maszyny klasy Minifant M99-DS PRO i wyższej (Zellofant, EM300, EM400, itd.) możemy również zaprogramować do samodzielnej reakcji na nadmierne ciśnienie. Wtedy maszyna natychmiast zmniejsza ilość pompowanego powietrza. Zmniejszenie objętości powietrza przy zachowanej niezmiennej ilości materiału powoduje z definicji spadek gęstości wdmuchiwanej izolacji. Przesył granulatu ulega spowolnieniu. Wybranie węża czy wycofanie końcówki odblokowuje wylot materiału, a maszyna automatycznie wraca do poprzednich ustawień.Ochrona przed wytworzeniem nadmiernego ciśnienia w przegrodzie ocieplanej metodą wdmuchiwania ma też wymiar wykonawczy. Ustawiając odpowiednie ciśnienie progowe zabezpieczamy okładzinę ścienną, np.: z płyty g-k lub cienkiej płyty OSB przed pękaniem i uszkodzeniem. 

Ochrona przed wytworzeniem nadmiernego ciśnienia w przegrodzie ocieplanej metodą wdmuchiwania ma też wymiar wykonawczy. Ustawiając odpowiednie ciśnienie progowe zabezpieczy okładzinę ścienną, np.: z płyty g-k lub cienkiej płyty OSB przed pękaniem i uszkodzeniem.

Firma X-floc stosuje dwa podstawowe rodzaje zdalnego sterowania: przewodowe oraz bezprzewodowe. Różnica w komforcie pracy, kiedy nie trzeba prowadzić dodatkowego okablowania od maszyny do miejsca instalacji jest oczywista. Dlaczego więc nowoczesny i innowacyjny producent nadal stosuje to, wydawało by się, archaiczne rozwiązanie? 

Docieplanie skosów poddasza granulatem izolacji celulozowej. Wykonawca wykorzystuje dyszę odpowietrzaną X-Jet 63. Steruje maszyną Minifant M99 – E za pomocą małego, trójfunkcyjnego, pilota zdalnego sterowania FFB500.

Odpowiedź jest prosta – fale radiowe podlegają zakłóceniom, na których wpływ ma szereg niezależnych od nas czynników. Zarówno ekranowanie otaczających obiektów jak i częsta w warunkach budowlanych praca innych urządzeń elektrycznych, np. spawarek może mieć niekorzystne oddziaływanie na zasięg sterowania radiowego. Oczywiście zjawiska tego typu, które uniemożliwiłyby zdalną pracę maszyny występują sporadycznie, a każda maszyna posiada zdublowane sterowanie ręczne. 
Ze względów bezpieczeństwa, każdy sygnał wysyłany przez nadajnik jest autoryzowany. Uniemożliwia to reagowanie maszyny na przypadkowe zakłócenia. Dodatkowym zabezpieczeniem są stosowane przez X-Floc’a odbiorniki – wielokrotnie przekraczające swoim zasięgiem realne potrzeby placów budowy. Rozwiązania te pozwalają na bezstresowe kontynuowanie pracy nawet przy występujących zakłóceniach.

Jakie piloty zdalnego sterowania posiadają w standardzie maszyny wdmuchujące firmy X-Floc?

Poniżej podaję podstawowy sterownik oraz ewentualną możliwość podmiany.

EM100 – najmniejsza maszyna wdmuchująca posiada sterownik KFB30 w standardzie, z możliwością dokupienia sterownika FFB500.

Minifant M99 – najpopularniejsza w Polsce seria maszyn do wdmuchiwania w modelu DS posiada prosty pilot bezprzewodowy FFB500, natomiast w wersji DS-PRO zaawansowany pilot zdalnego sterowania FFB2000-PRO.

Zellofant M95 – cała rodzina maszyn standardowo posiada sterownik kablowy KFB2000. Istnieje możliwość wymiany na pilot bezprzewodowy FFB2000-PRO.

EM300 – najpotężniejsza kompaktowa maszyna do wdmuchiwania i natryskiwania izolacji w standardzie posiada sterownik KFB2000. Pełne spektrum możliwości maszyny uzyskamy dobierając sterownik FFB2000-PRO.

EM400/EM440 – rodzina przemysłowych maszyn do wdmuchiwania izolacji w standardzie posiada pilota KFB2000. Istnieje możliwość wymiany na pilot bezprzewodowy FFB2000-PRO.

Chcesz wiedzieć więcej o maszynach wdmuchujących X-Floc i dostępnej ofercie sterowników zdalnego sterowania? Porozmawiaj z naszymi doradcami lub zapisz się na szkolenie dla wykonawców ociepleń!