Najlepsze maszyny do wdmuchiwania wełny mineralnej od Derowerk

Knauf Insulation zwrócił się do Derowerk z prośbą o przeszkolenie swoich przedstawicieli handlowych z technologii wdmuchiwania izolacji. Na szkolenie do hotelu City Residence w Łodzi 16 maja 2014 r. przyjechało 16 pracowników Knauf Insulation ze swoim Szefostwem: Dariuszem Adamskim (Country Manager Poland&Baltics) i Ewą Kosmalą (Technical Manager Poland & Baltics).

Szkolenie z technologii wdmuchiwania pozwoliło zaprezentować uczestnikom cały wybór maszyn X Floc do wdmuchiwania ociepleń:

  • maszyny mobilne do wdmuchiwania na placu budowy i urządzenia przeznaczone do prac stacjonarnych w zakładach prefabrykacji domów;
  • linię maszyn X-Floc do prac natryskowych na mokro;
  • klasyczne maszyny do wdmuchiwania, przeznaczone do prac natryskowych i ociepleń metodą wdmuchiwania na sucho;
  • maszyny wdmuchujące do prac na budynkach wysokich, wysokościowych i na budynkach niskich;
  • urządzenia wspomagające, jak Zewnętrzna dmuchawa, zwiększające szybkość pracy;

Duże zainteresowanie wzbudziło elektroniczne zdalne sterowanie maszyn X-Floc. Ta technologia umożliwia ustawianie ilości podawanego materiału i powietrza bezpośrednio na pilocie z miejsca zasypu. Elektronika w maszynach X-Floc już od modelu Minifant M99 DS-Pro pozwala na ustawienie granicznej gęstości materiału wdmuchiwanego w zamkniętą przegrodę i maszyna nie pozwoli na jej przekroczenie. To oszczędność czasu i materiału dla wykonawcy.

Materiał Supafil Loft przeznaczony jest do otwartego nadmuchu (open blow), dlatego nie zabrakło praktycznych porad, jak wykorzystać potencjał i moc maszyn oraz technologii X-Floc do ocieplania płaskich powierzchni stropów i stropodachów.

Prezentacja sprzętu i materiału była preludium do zasadniczej części spotkania – treningu praktycznego. Testowane maszyny Zellofant M95 i Minifant M99 świetnie radziły sobie z nową wełną Supafil Loft. Komfortowa i sprawna praca również na tym produkcie jest dowodem, że nasze maszyny radzą sobie z ogromną ilością różnych typów materiałów izolacyjnych.
Ogromną korzyścią dla wykonawcy okazuje się system rozdrabniania materiału zastosowany w maszynach do wdmuchiwania Minifant M99 i Zellofant M95. Każdorazowo w wielokrotnie powtarzanych nadmuchach wełny mineralnej na płaskie powierzchnie, uzyskaliśmy dolną dopuszczalną granicę gęstości. Wyniki gęstości potwierdziło badanie tubą pomiarową.

Oznacza to, że dzięki inwestycji w maszynę do wdmuchiwania firmy X-Floc, na każdym metrze sześciennym izolacji oszczędzamy ok. 15% masy materiału izolacyjnego. Co ważne, uzyskana warstwa spełnia wymagania normy zharmonizowanej.
Jest to kolejna dobra wiadomość dla Klientów firmy Derowerk, którzy decydują się na inwestycję w maszyny X-Floc do wdmuchiwania ociepleń.

Chcesz wiedzieć więcej o maszynach do wdmuchiwania wełen i materiałów granulowanych?

Wejdź na https://www.derowerk.pl/x-floc-maszyny-do-wdmuchiwania/ lub skontaktuj się z Derowerk.

Zapraszamy do współpracy