Metoda natrysku spray-on celulozy w ociepleniu kopuł i łuków obiektów zabytkowych

Metoda natrysku spray-on celulozy w ociepleniu kopuł i łuków obiektów zabytkowych

Raport: Wybrane doświadczenia europejskie w zakresie ochrony substancji zabytkowej i jej termorenowacji z wykorzystaniem higroskopijnych celulozowych materiałów izolacyjnych.

Metoda natrysku spray-on celulozy w ociepleniu kopul i lukow obiektow zabytkowych - derowerk

Metoda natrysku spray-on ocieplenia z celulozy Isocell For You na sklepienia łukowe katedry pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chur.

Powszechny problem przy termorenowacji budynków zabytkowych i w procesie ocieplenia kościołów to prawidłowe ocieplenie powierzchni zakrzywionych, wszelkiego rodzaju łuków, sklepień kolebkowych, kopuł itp. Prawidłowe, to znaczy zoptymalizowane kosztowo, osiągnięte minimalnym nakładem robocizny, nie generujące strat materiałowych, wreszcie: spełniające wymogi współczynnika U wskazane w Rozporządzeniu o warunkach technicznych dla budynków czy oczekiwane przez inwestora.

Z kolei wybór nieodpowiedniej technologii wbudowania ocieplenia i błędy wykonawcze mogą doprowadzić do nieodwracalnych strat w substancji budynku, nawet katastrofy budowlanej.

Raport przedstawia wybrane realizacje projektów ocieplenia zabytkowych obiektów kultu sakralnego w oparciu o doświadczenia szwajcarskie, niemieckie i polskie. Prezentuje i omawia korzystną i efektywną w tym kontekście technologię natrysku izolacji celulozowej metodą spray-on.

Metoda natrysku izolacji z celulozy, np.: Ekovilla, wymaga zastosowania zaawansowanych maszyn do wdmuchiwania ociepleń oraz odpowiednich końcówek do natrysku.

Tłoczony z węża instalacyjnego materiał izolacyjny w technologii natrysku zraszany jest wodą. Pod wpływem kontaktu z wodą, celuloza uwalnia naturalne spoiwo, wiążąc zarówno włókna materiału, jak i natryskiwaną warstwę z podłożem. W efekcie natryskiwana warstwa ocieplenia przywiera do podłoża: ścian, stropów czy skosów połaci dachowych i wszelkich powierzchni zakrzywionych. Po wyschnięciu, celuloza tworzy trwałą i bezspoinową warstwę izolacji.

POBIERZ PLIK PDF

Metoda natrysku spray-on celulozy w ociepleniu kopul i lukow obiektow zabytkowych - pdf icon - derowerk

Metody natrysku spray-on celulozy w ociepleniu kopuł i łuków obiektów zabytkowych

Metoda natrysku spray-on celulozy w ociepleniu kopuł i łuków obiektów zabytkowych. Wybrane doświadczenia europejskie w zakresie ochrony substancji zabytkowej i jej termorenowacji z wykorzystaniem higroskopijnych celulozowych materiałów izolacyjnych.

Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w zakresie projektowania i wykonawstwa natrysku izolacji metodą spray-on? Skontaktuj się z nami