VIII seminarium celulozowe – szczelność powietrza budynku

Szczelność powietrza budynku

Szkolenie: wdmuchiwanie izolacji a poprawne i szczelne ocieplenie domu

Już po raz ósmy zorganizowaliśmy seminarium „Ocieplenie domu ekologiczną izolacją celulozową isofloc F”. Na tych szkoleniach omawiamy zagadnienia związane z izolacją z celulozy, szczelnością powietrzną budynku i wykorzystaniem maszyn do wdmuchiwania w celu poprawnego wykonawstwa ociepleń i dociepleń budynków. Spotkanie miało miejsce 16 maja 2013 r. na terenie MOSiR w Łodzi-Arturówku.

Axel Greiner prezentuje otwarty nadmuch jako ocieplenie stropodachu domu

Seminaria popularyzujące wiedzę o celulozowej izolacji termicznej stały się naszą specjalnością. Są to jedyne w Polsce spotkania, gdzie omawia się w szczegółach tematy związane z tym konkretnym materiałem budowlanym i metodami jego wbudowania. Na dotychczasowych szkoleniach analizowaliśmy maszyny do wdmuchiwania, techniki prawidłowego wykonania izolacji metodą pneumatyczną i izolację z celulozy isofloc F jako materiał do ocieplenia budynków. 

W tym roku zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym, poszerzyliśmy seminarium o zagadnienia związane ze szczelnością budynków na przenikanie powietrza. Na szczelność powietrzną budowli zwracamy w Polsce coraz większą uwagę, dzięki wprowadzonemu programowi dopłat do budownictwa energooszczędnego, proponowanym rozwiązaniom prawnym, m. in. zaostrzającym wymogi izolacyjności cieplnej budynków oraz rosnącej świadomości inwestorów.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50-ciu przedstawicieli firm budowlanych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz architektów i studentów wyższych uczelni z kierunków związanych z budownictwem. Honory gospodarza seminarium pełnił Zbigniew Białas, właściciel firmy Derowerk. Rola moderatora, prelegenta i tłumacza zarazem przypadła menedżerowi mgr Robertowi Zaorskiemu

Uczestnicy szkolenia wdmuchiwanie izolacji a poprawne i szczelne ocieplenie domu czekają na spóźnialskich

Doradca techniczno-handlowy Marcin Mądry i doradca techniczny mgr inż.Martyna Fabijańska wygłosili prelekcje podczas części teoretycznej, natomiast sesje warsztatowe wspólnie z Robertem Zaorskim i Marcinem Mądrym poprowadzili goście specjalni: tradycyjnie obecny na każdym spotkaniu Dipl. Ing. Axel Greiner – szef firmy X-Floc oraz – debiutujący w tej roli – Thomas Just – szef szkolenia z firmy SIGA Cover AG.

Maszyny do wdmuchiwania i docieplenie budynku metodą pneumatyczną

Marcin Mądry prezentuje metody docieplenia budynków z wykorzystaniem maszyn do wdmuchiwania

Sesję wykładową rozpoczął Marcin, omawiając technologię wdmuchiwania izolacji na przykładzie maszyn do wdmuchiwania i natrysku firmy X-floc. Szczegółowo przedstawił zalety i zastosowanie maszyn, narzędzi i akcesoriów firmy X-floc, ułatwiających pracę przy pneumatycznym transporcie sypkiej izolacji. Ważnym aspektem było omówienie metod pomiaru prawidłowości wykonania ocieplenia. 

Pokazaliśmy jak korzystać z wykresu gęstości izolacji, czyli jak ustawienia powietrza i materiału na maszynie wdmuchującej wpływają na zagęszczenie materiału izolacyjnego w ocieplanej przegrodzie. Każda maszyna do wdmuchiwania firmy X-Floc wyposażona jest w wykres tych parametrów.

W tej części prelekcji głos zabrał także Axel Greiner prezentujący najnowsze osiągnięcie technologii wdmuchiwania – maszynę EM320. Jej wydajność wdmuchiwania wynosi 1050 kg/h, w praktyce bez ograniczeń dla wysokości Marcin i Axel prezentują maszynę do wdmuchiwania izolacji EM320 do ociepleń budynków materiału. O fenomenie EM320 świadczy fakt, że współpracuje ona z każdym sypkim materiałem termoizolacyjnym, umożliwiając rozdrobnienie i napowietrzenie materiału skompresowanego nawet do 320 kg/m3. 

Marcin i Axel prezentują maszynę do wdmuchiwania izolacji EM320 do ociepleń budynków

Pilotem zdalnego sterowania możemy ustawiać ilość podawanego materiału i powietrza, co przyspiesza wykonanie ocieplenia budynku. Dynamiczna kontrola ciśnienia dba o normatywne zagęszczenie izolacji i chroni okładziny ścian i poddaszy przed uszkodzeniem. Odpowiada za to innowacyjna technologia rozdrabniania materiału. Maszyna ma niewielkie gabaryty, waży jedynie 200 kg, przez co jest łatwa w transporcie. Zachowano również łatwy dostęp do części serwisowej. Uniwersalność maszyny do wdmuchiwania EM320 widoczna jest również w łatwości wykonywania natrysku i precyzji dostępnych ustawień. Do tego maszyna do wdmuchiwania zasilana jest prądem 230V.

Izolacja isofloc F jako ocieplenie domu. Szczelność powietrzna budynku

Uczestnicy szkolenia przysłuchują się charakterystyce izolacji z celulozy jako dociepleń budynków

W drugiej części sesji wykładowej mowa była o charakterystyce celulozowych izolacji termicznych w aspektach ich właściwości fizycznych na przykładzie celulozy isofloc F. Prowadziła ją Martyna z Robertem. Koncentrowaliśmy się przy tym na praktycznych kwestiach związanych z fizyką budowli.

Celuloza isofloc F wytwarzana jest z najwyższej jakości sortowanej makulatury gazetowej, impregnowanej przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie. Minimalny udział (10%) wysokiej klasy dodatków chemicznych sprawia, że isofloc F to ocieplenie domu o najlepszych w Europie parametrach takich jak np.: współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,037 W/m*K, klasa reakcji na ogień B s-2,d0 czy minimalna gęstość wdmuchiwania 25 kg/m3.Celuloza isofloc F wytwarzana jest z najwyższej jakości sortowanej makulatury gazetowej, impregnowanej przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie. Minimalny udział (10%) wysokiej klasy dodatków chemicznych sprawia, że isofloc F to ocieplenie domu o najlepszych w Europie parametrach takich jak np.: współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,037 W/m*K, klasa reakcji na ogień B s-2,d0 czy minimalna gęstość wdmuchiwania 25 kg/m3.

Niski współczynnik przewodzenia ciepła isofloc F zmniejsza straty energii w ocieplanym budynku przy minimalnej grubości izolacji. Bezspoinowa metoda wdmuchiwania redukuje mostki termiczne, Metody wdmuchiwania izolacji z celulozy jako docieplenia budynków i ocieplenia domu a wielkość i sprężystość włókien gwarantuje szczelne wypełnienie docieplanej przestrzeni. Optymalne przesunięcie fazowe latem, ograniczające ryzyko przegrzewania się budynku jest zasługą wysokiej wartości ciepła właściwego isofloc F (2,1 kJ/kg). 

Minimalny opór dyfuzyjny celulozy i jej higroskopijność sprawia, że drewniane konstrukcje dachów i domów chronione są przed kondensacją wilgoci i szkodami budowlanymi. Struktura włókien ocieplenia isofloc F poprawia szczelność powietrzną budynku. Poprawia także akustykę w budynku i izolacyjność dźwiękową przegród budowlanych. Celuloza isofloc F jest materiałem bezpiecznym, posiada najwyższą klasę reakcji na ogień i długotrwale chroni konstrukcję w czasie pożaru.

Chcąc lepiej chronić drewniane konstrukcje ocieplanych budynków oraz zapewnić wysoką szczelność konstrukcji na przenikanie powietrza, Derowerk wprowadził do swojej oferty system folii i taśm parochronnych. Jako folię parochronną w przegrodach zamkniętych dyfuzyjnie rekomendujemy stosowanie folii isofloc active. Reaguje ona na zmiany wilgotności powietrza i przegrody, maksymalnie zwiększając potencjał osuszania przegrody latem i ograniczając napływ wilgoci zimą. Isofloc active skutecznie chroni też przed napływem nadmiernej wilgoci przy prowadzeniu mokrych prac budowlanych. Isofloc static to rozwiązanie stosowane do konstrukcji z poprawnie wentylowaną membraną paroprzepuszczalną.
Skuteczna wiatroizolacja i szczelność powietrzna możliwa jest tylko z wykorzystaniem taśm firmy SIGA

Jakość taśm szwajcarskiej firmy SIGA umożliwia poprawny montaż membran paroprzepuszczalnych i tzw. opóźniaczy pary wodnej (np.: folie isofloc active i static). Taśmy klejące SIGA przyspieszają wykonanie prac i mają nieograniczony czas trwałości. Są całkowicie przyjazne środowisku i ludziom, ponieważ nie zawierają formaldehydów lub innych szkodliwych substancji obecnych w klejach konkurencji. Dlaczego warto je stosować? 

W połączeniu z foliami parochronnymi i membranami ograniczają ryzyko niekontrolowanej ucieczki ciepła, wystąpienia szkód budowlanych związanych z kondensacją wilgoci czy pojawieniem się szkodników. Chroniona przed przewiewami, szczelnie wypełniająca przegrodę izolacja osiąga wtedy maksimum swojej skuteczności.

Korzyści ze stosowania izolacji isofloc F do ociepleń budynków są wielorakie i namacalne niemalże na każdym etapie inwestycji. Szybkość i wydajność ocieplenia domu izolacją isofloc F osiągamy minimalnym nakładem pracy. Materiał nie generuje odpadów, a jednym materiałem ocieplając cały dom, ograniczamy koszty logistyczne. Sumują się tu względy ekologiczne, fizyczne i ekonomiczne. Docieplenie budynku materiałem isofloc F pomaga chronić środowisko, ponieważ wykorzystujemy makulaturę z odzysku i zmniejszamy obciążenie środowiska naturalnego. Właściwości izolacji z celulozy chronią konstrukcje przed niekorzystnymi zjawiskami cieplno-wilgotnościowymi. Isofloc F uzyskuje wymierne oszczędności wynikające z niższych kosztów eksploatacji budynku, 50-letniej trwałości izolacji i szybką amortyzacją poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Instruktaż metod ociepleń budynków maszynami do wdmuchiwania i izolacją celulozową isofloc F

Wdmuchiwanie izolacji isofloc F w zamkniętą przegrodę. Tak wygląda ocieplenie domu izolacją wdmuchiwaną.

Część praktyczną wypełniły „Warsztaty wdmuchiwania izolacji” poprowadzone przez Axela oraz „Warsztaty uszczelniania budynków na przenikanie powietrza” – które nadzorował Thomas Just.
Plenerowy pokaz i instruktaż obsługi maszyn do wdmuchu i nadmuchu izolacji obejmował prawidłowe ocieplenie budynku izolacją isofloc F przy użyciu specjalistycznego sprzętu Minifant M99

Zademonstrowano wdmuchiwanie celulozy metodą blow-in w imitację przegrody ściennej i dachowej przestrzeni podpołaciowej, sposoby zagęszczania izolacji, możliwości jakie daje wykorzystanie końcówek do wdmuchiwania izolacji (igły wdmuchującej, odpowietrzanej dyszy obrotowej x-jet63). Trening obejmował prawidłowe prowadzenie węża instalacyjnego przy wdmuchu izolacji bezpośrednio z węża, metody nadmuchiwania izolacji na stropy przy ocieplaniu stropodachów wentylowanych lub podłóg, wdmuchiwania w przegrody ścian domów szkieletowych, ścianek działowych itp.

Zademonstrowano też metodę natrysku na mokro izolacji termicznej z celulozy. Tym sposobem ociepla się przede wszystkim powierzchnie ścian oraz powierzchnie zakrzywione (np. łuki czy sklepienia). Wydarzeniem stał się pokaz będący polską premierą wysokowydajnej maszyny EM320 firmy X-Floc przeznaczonej do wdmuchiwania izolacji sypkich. Maszynę tą – obok wysokiej efektywności pracy przy zachowaniu kompaktowej budowy – charakteryzują też takie udogodnienia jak np. zdalne sterowanie ilością podawanego materiału i powietrza oraz dynamiczna kontrola ciśnienia, co przekłada się na realne oszczędności dla firm wykonawczych.

Najlepsza maszyna do wdmuchiwania izolacji pracująca na prądzie 230V

Praktyka układania folii parochronnych i wykorzystanie taśm w celu osiągnięcia szczelności powietrznej budynków.

Trening klejenia taśm, montażu folii parochronnych i membran dachowych w sposób szczelny na przenikanie powietrza

Trening i pokaz sposobów zapewnienia szczelności powietrznej budynku odbywał się w sali wykładowej. Dotyczył praktycznych aspektów stosowania systemów taśm uszczelniających szwajcarskiej firmy SIGA. Korzystanie z przedstawionych rozwiązań optymalizuje ochronę obiektów budowlanych przed stratami ciepła i szkodami budowlanymi wynikającymi z kondensacji wilgoci. 

W przedmowie prelegent wspominał jak ważne znaczenie ma wiatroizolacja w rozwiązaniach ochrony obiektu budowlanego przed przewiewami, stratami ciepła i szkodliwą kondensacją wilgoci. Część praktyczna była okazją wypróbowania wielu rodzajów taśm klejących trwale łączących membrany dachowe.

Chcesz wiedzieć więcej o maszynach do wdmuchiwaniaizolacji z celulozy i systemach szczelności powietrznej?

Chcesz zamówić ocieplenie domu? Skontaktuj się z Derowerk.

 

Przeczytaj także:
ISO 9001 – certyfikacja producenta Isofloc f
Materiał izolacyjny i systemy szczelności powietrznej a technika budowlana
Ocieplenie dachu

Podobne tematy:
Folia Paroizolacyjna
Sprawdź wartości współczynnika przenikania ciepła U dla stropodachów docieplonych izolacją isofloc F
Sprawdź wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian docieplonych izolacją isofloc F

Zobacz produkty:
Urządzenia dodatkowe do pneumatycznej instalacji dociepleń
Urządzenia do natryskiwania izolacji metodą na mokro
– System dysz do wdmuchiwania izolacji w zamknięte przegrody budowlane