Wełna celulozowa isofloc F zmienia nazwę handlową na Isocell for you. Do czasu uzupełnienia Europejskiej Oceny Technicznej 04/0080 o nazwę Isocell for you, w Polsce produkt ten będzie dostępny pod techniczną nazwą handlową BIOCELL.

Specyfikacja techniczna celulozy Isocell For You

Isocell For You - specyfikacja techniczna

ParametryWartośćUwagi / Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD Isocell For You z boremIsocell For You specyfikacja techniczna - flaga UE - derowerk0,037 W/(m·K)DIN-EN ISO 10456
Klasa reakcji na ogień PN-EN 13501-1
isofloc F z borem
isofloc F bez boru

B-s2, d0 przy 25-65kg/m³
C-s2, d0 przy 25-65kg/m³
Odporność biologicznaBrak rozwoju grzybów, pleśni i insektówDIN-IEC 68-2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ1 - 2
Oporność właściwa przepływu powietrza r≥ 6 kPa·s/m²DIN-EN 29053
Ciepło właściwe c2,15 kJ/(kg·K)
Przepuszczalność gazów4 m³/(m²·h) przy 50 Pa
Wilgotność normalnaok. 7%
Nasiąkliwość12%DIN 52620
Gęstość objętościowa *
isofloc F
25-65 kg/m³
40-65 kg/m³
30-65 kg/m³
Nadmuchiwanie
Wdmuchiwanie
Natryskiwanie
SurowiecPapier gazetowy i 10% addytywów chemicznych
PakowanieWorki z PE; waga 11,5 kg,

* Gęstość objętościowa – gęstość instalowania izolacji zależy od warunków budowlanych. Producent zaleci odpowiednią gęstość uniemożliwiającą osiadanie izolacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna Isocell For You – materiału dociepleniowego z celulozy – jest zgodna z danymi zawartymi w Europejskich Aprobatach Technicznych o nr ETA-04/0080 i ETA-04/0081.

Kliknij tutaj, aby przejrzeć i pobrać najważniejsze aprobaty i atesty dokumentujące parametry dociepleniowego materiału izolacyjnego Isocell For You.