X-szkolenie-Derowerk-z-docieplania-budynków-celulozą

Skrot z X edycji seminarium celulozowego

Film „X szkolenie Derowerk z docieplania budynków celulozą isofloc F” jest krótką relacją z wiosennej edycji szkoleń, poświęconych innowacyjnym metodom termoizolacji.

Szkolenie, przeznaczone dla architektów, inżynierów i wykonawców ociepleń budynków, odbyło się w marcu 2014 r. w loftach Scheiblera przy ul. Tymienieckiego w Łodzi. Tematyka szkolenia obejmowała 3 bloki zagadnień: maszyny X-FLOC, izolację celulozową isofloc F oraz szczelność powietrzną budynków SIGA. Każdemu z zagadnień – poza omówieniem teoretycznym – poświęcono również praktyczne ćwiczenia. Uczestnicy mogli samodzielnie, przy użyciu maszyny Zellofant M95, wypełnić demonstracyjną przegrodę celulozą isofloc F (metodą otwartego nadmuchu oraz wdmuchiwania w przegrodę zamkniętą), a także sprawdzić, jak taśmy SIGA w sposób natychmiastowy i nierozerwalny kleją łączone powierzchnie.

Całość seminarium odbyła się w pofabrykanckich loftach Scheiblera w Łodzi dnia 20.03.2014.