Stropodachy

Sprawdź wartości współczynnika przenikania ciepła U dla stropodachów docieplonych izolacją isofloc F.

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - stropodachy - stropodach wentylowany - warstwa izolacji ukladana swobodnie na stropie - strop gestozebrowy - przekrycie plytkami korytkowymi i papa - derowerkSD1


Stropodach wentylowany
Warstwa izolacji układana swobodnie na stropie
Strop gęstożebrowy
Przekrycie płytami korytkowymi i papą

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - stropodachy - stropodach wentylowany - warstwa izolacji ukladana swobodnie na stropie - strop zelbetowy - przekrycie papa na deskowaniu - derowerkSD2


Stropodach wentylowany
Warstwa izolacji układana swobodnie na stropie
Strop żelbetowy
Przekrycie papą na deskowaniu

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - stropodachy - stropodach wentylowany - warstwa izolacji ukladana swobodnie na stropie - strop zelbetowy - przekrycie plytami korytkowymi i papa - derowerkSD3


Stropodach wentylowany
Warstwa izolacji układana swobodnie na stropie
Strop żelbetowy
Przekrycie płytami korytkowymi i papą 

Zalecenia ogólne dla projektowania i budowania stropodachów docieplonych materiałem izolacyjnym isofloc F

Zaleca się zachowanie przestrzeni wentylowanej pomiędzy warstwą izolacji a poszyciem stropodachu.

Słabo wentylowana warstwa powietrza jest to warstwa, w której pole powierzchni otworów między nią a środowiskiem zewnętrznym wynosi od 5 cm2 do 15 cm2 na metr kwadratowy powierzchni przegrody. Przykładowo oznacza to, że jeśli powierzchnia stropodachu wynosi 600 m2, a średnica otworu wentylacyjnego wynosi 16 cm, to warstwę powietrza będziemy mogli nazwać słabo wentylowaną, jeśli wykonamy 15 otworów wentylacyjnych.

Dobrze wentylowana warstwa powietrza jest to warstwa, w której pole powierzchni otworów między nią a środowiskiem zewnętrznym jest równe lub przekracza 15 cm2 na metr kwadratowy powierzchni przegrody. Przykładowo oznacza to, że jeśli powierzchnia stropodachu wynosi 600 m2, a średnica otworu wentylacyjnego wynosi 16 cm, to warstwę powietrza będziemy mogli nazwać dobrze wentylowaną, jeśli wykonamy 45 otworów wentylacyjnych.