S3

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój dwuteowy)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane
Elewacja wentylowana

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana szkieletowa - konstrukcja drewniana przekroj dwuteowy - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy konstrukcyjne profile drewniane - elewacja wentylowana - S3 - derowerk

 

1. Płyta cementowo-wlóknowa Fermacell HD pokryta płytkami elewacyjnymi
2. Łaty (szczelina wentylacyjna)
3. Konstrukcyjne profile drewniane
4. Deskowanie pokryte paroprzepuszczalną membraną ścienną(np. SIGA Majvest)
5. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
6. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
7. Stelaż z łat lub listew, ciąg instalacyjny
8. Panele ścienne PCV

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody
i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
isofloc F
[W/m²·K] [cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
10
13
14
16
22
34

 

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy - λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.