D2

Dach wentylowany
Pokrycie ceramiczne
Krokwie o przekroju prostokątnym

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - dachy - dach wentylowany - pokrycie ceramiczne - krokwie o przekroju prostokatnym - D2 - derowerk

1. Pokrycie dachowe (np. dachówka ceramiczna)
2. Łaty
3. Kontrłaty / szczelina wentylacyjna
4. Dodatkowe kontrłaty
5. Bitumowana płyta drzewna (otwarta dyfuzyjnie)
6. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
7. Krokiew
8. Płyta OSB
9. Gładź gipsowa

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody
i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
isofloc F

[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
16
21
23
28
43

 

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy - λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.

[cm]