Derowerk - DOCIEPLENIA BUDYNKÓW OCIEPLANIE PODDASZY IZOLACJE TERMICZNE DEROWERK - NEWSLETTER 30
WDMUCHIWANIE IZOLACJI - FILMY
Na kanale YouTube Derowerk udostępniamy stale poszerzany katalog filmów prezentujących nasze technologie wdmuchiwania dociepleń.

Warto przeglądać te zasoby i wykorzystywać je w kontaktach z Klientami. Zapraszamy do przesyłania nam filmów ze swoich robót ociepleniowych - umieścimy je na You Tube.

POZNAJ KANAŁ DEROWERK
ZALECANE GRUBOŚCI ISOFLOC F
Bądź na bieżąco z przepisami regulującymi wymagania izolacyjności przegród. Przy doborze grubości warstwy izolacji pamiętaj o wytycznych zawartych w warunkach technicznych dla budynków :

OCIEPLANIE ŚCIAN JEDNORODNYCH

OCIEPLANIE ŚCIAN SZKIELETOWYCH

OCIEPLANIE PODDASZY

OCIEPLANIE STROPODACHÓW
www.derowerk.pl