Materiały izolacyjne wprowadzone do obrotu niezgodnie z prawem

OSTRZEŻENIE

STOSOWANIE MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU NIEZGODNIE Z PRAWEM

Na polskim rynku pojawiły się tanie materiały izolacyjne z celulozy. Oferowane są Inwestorom i wykonawcom w atrakcyjnych cenach. Materiały te nie posiadają niezbędnych dokumentów i certyfikatów, a kusząca cena może być przyczyną późniejszych kłopotów.

DOKUMENTY WYMAGANE W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM DO WPROWADZENIA IZOLACJI CELULOZOWYCH DO OBROTU

Od 1 lipca w Polsce zaczęły obowiązywać nowe regulacje unijne określające warunki wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych. Materiały izolacyjne do wdmuchiwania wprowadzone do obrotu po 1 lipca muszą posiadać unijne oznakowanie CE oraz Deklarację Właściwości Użytkowych. Dokument ten potwierdza zgodność partii produktu z Europejską Oceną Techniczną danego materiału. Jeżeli izolacja z celulozy posiada ważną Europejską Aprobatę Techniczną (np.: isofloc F posiada ETA nr 04/0080 ważną do 4 czerwca 2018 r.), to właśnie ona jest podstawą do wystawienia, w języku polskim, opowiedniej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE STOSOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW PRAWA

Odpowiedzialność za zastosowanie niewłaściwych materiałów izolacyjnych ponosi inwestor, wykonawca dociepleń, a także projektant i kierownik budowy. Docieplenie budynku materiałem izolacyjnym, wprowadzonym do obrotu niezgodnie z prawem, może wiązać się z ogromnymi kosztami usunięcia, naprawy i remontu wadliwie wykonanej izolacji.

Stosowanie materiałów izolacyjnych, które nie posiadają Europejskiej Oceny Technicznej lub Europejskiej Aprobaty Technicznej i Deklaracji Właściwości Użytkowych podlega karze grzywny w trybie przewidzianym przez Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

PRZEZNACZENIE MATERIAŁU IZOLACYJNEGO I JEGO PRAWIDŁOWE ZASTOSOWANIE

Kompletna dokumentacja jest równie ważna jak zgodne z nią wbudowanie materiału izolacyjnego. Nawet renomowane materiały izolacyjne z celulozy mają w swojej aprobacie technicznej ograniczenia dotyczące ich stosowania. Niektórych nie wolno stosować w przestrzeniach z pustką powietrzną lub, ze względu na swoją klasę reakcji na ogień, w przestrzeniach stropodachów wentylowanych.

Przekonał się o tym dotkliwie jeden z dużych wykonawców, stosujący konkurencyjną celulozę. Doszło do pożaru w ocieplonym przez niego stropodachu. W toku postępowania po pożarze zażądano Europejskiej Aprobaty Technicznej wykorzystanego materiału izolacyjnego. Analiza dokumentów wykazała, że materiał nie był dopuszczony do stosowania w przestrzeni otwartej. W efekcie ogromne koszty akcji gaśniczej i remontu zalanych wodą pożarniczą mieszkań musiał ponieść wykonawca.

Wbudowanie materiału budowlanego sprzecznie z jego przeznaczeniem wskazanym w Aprobacie jest niezgodne z prawem. Może być przyczyną powstania szkody lub katastrofy budowlanej. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie materiału i prawdziwość zaleceń dla Inwestorów ponosi w tej sytuacji przede wszystkim wykonawca izolacji termicznej.

Ważne zatem, by przy wyborze izolacji termicznej z celulozy zapoznać się z dokumentacją techniczną poszczególnych rodzajów celulozy. Umożliwi nam to wybranie produktu, który całkowicie spełnia nasze wymagania odnośnie jego przeznaczenia i bezpieczeństwa stosowania.

Derowerk dysponuje rzetelnymi porównaniami Aprobat Technicznych renomowanych materiałów izolacyjnych z celulozy. Jeżeli chcieliby się Państwo z nimi zapoznać, zachęcamy do kontaktu z nami.

Przypomnijmy: isofloc F jest materiałem wprowadzonym do obrotu zgodnie z prawem. Może być stosowany jako ocieplenie połaci dachów skośnych, ścian, stropów (w tym piwnicznych) i stropodachów. Przy minimalnej grubości 10 cm warstwy izolacyjnej materiał ma wysoką, bezpieczną klasę reakcji na ogień B-s2, d0 dla powyższych zastosowań.

pdf-iconZapoznaj się z artykułem w wersji PDF

mgr inż. Martyna Fabijańska
mgr Robert Zaorski