Jak osiągnąć szczelność powietrzną, gdy dom jest albo w całości w konstrukcji drewnianej albo murowany z drewnianym dachem

Jak osiągnąć szczelność powietrzną, gdy dom jest albo w całości w konstrukcji drewnianej albo murowany z drewnianym dachem?

Szczelność powietrzna budynków

Szczelność powietrzna budynku, mierzona dla różnicy ciśnień 50 Pa (n50) w pewnym stopniu odzwierciedla niechcianą i niekontrolowaną infiltrację powietrza przez dach, ściany, podłogi i stropy oraz łączenia różnych elementów.

Ile szczelności to dość szczelności?

Sama poprawa przepuszczalności powietrza przegród budynku ze standardu 2,0 l/(m2s) na 0,8 l/(m2s) niesie ze sobą potencjał znacznych oszczędności:

  • od 20 kWh/m2/rok dla budynku w zwartej zabudowie miejskiej do nawet 50 kWh/m2/rok (45% łącznych strat ciepła!) dla budynku wolnostojącego poza miastem.

Wg szwedzkich badaczy, optimum znajduje się w przedziale 0,2 – 0,6 l/(m2s), a więc warto się starać.1

Jak to osiągnąć?

Szczelność powietrzna konstrukcji drewnianej

Czy jest to dom w całości w konstrukcji drewnianej, czy też dom murowany z drewnianym dachem dla trwałości i szczelności konstrukcji drewnianej kluczowym jest montaż folii parochronnych, na przykład SIGA Majrex lub SIGA Majpel.

Zakłady brytów folii, zgodnie z niemieckimi normami dotyczącymi szczelności powietrznej budynków, należy zaklejać taśmami klejącymi o szerokości min. 60 mm SIGA Sicrall.

Wszystkie przebicia przechodzące przez folię: rury, przewody, elementy konstrukcji – należy szczelnie wykleić taśmami, na przykład SIGA Rissan.

Miejsca szczególnie trudne i narażone na dodatkowe przedmuchy to łączenia różnych płaszczyzn i materiałów budowlanych, np.: łączenie ściany murowanej z dachem. Do łączeń zalecamy stosowanie taśm klejących o szerokości min. 10 cm, najlepiej z użyciem podkładu gruntującego  SIGA Dockskin.

W tak przygotowanym budynku szkieletowym zastosowanie izolacji celulozowej Ekovilla for you może jeszcze o nawet 20% poprawić wskaźnik szczelności powietrznej!

Budynek bez trudu spełni testy szczelności powietrznej i wymagania przepisów oraz umów inwestycyjnych.

Czy warto?

Im większa szczelność powietrzna (mniejsza liczba wymian powietrza na godzinę) to użytkownicy odczują szereg korzyści:

  • mniejsze zużycie energii cieplnej do ogrzewania,
  • większa sprawność wentylacji mechanicznej/klimatyzacji,
  • poprawa komfortu termicznego wewnątrz pomieszczeń,
  • poprawa jakości powietrza,
  • zmniejszenie hałasu,
  • zwiększenie trwałości konstrukcji
  • odporności na szkody spowodowane wilgocią.3

Budynki pasywne i prawdziwie energooszczędne mają bezwzględny wymóg szczelności na poziomie n50=0,6 (1/h). Czyli nieco powyżej pół wymiany powietrza na godzinę4.

Według polskich przepisów budowlanych, dopuszczalna liczba wymian powietrza (przez infiltrację) w budynku uzależniona jest od rodzaju stosowanej wentylacji.

Dla wentylacji naturalnej, wystarcza szczelność na poziomie n50=3,0 (1/h); dla wentylacji mechanicznej: n50=1,5 (1/h)5.

Jednakże np.: Artur Miszczuk we wnioskach z obliczeń prezentowanych w dokumentacji seminaryjnej wskazuje na znaczną oszczędność energii wraz z poprawą szczelności powietrznej budynku z poziomu n50 = 2.6 h-1:
do n50 = 1.5 h-1 – 16%,
do n50 = 1.0 h-1 – 22%, oraz
do n50 = 0,6 h-1 – 28%6.

Szczelność powietrzna budynku, to podstawowe kryterium jakości wykonania budynku oraz prognostyk jego efektywności energetycznej i oferowanej jakości użytkowania.

Dlatego źródłem naszych produktów są kraje, w których wymóg badania budynków pod kątem szczelności powietrznej od lat jest obecny w przepisach prawa i w praktyce budowlanej.


1 Per Ingvar Sandberg et al., The Effects and Cost Impact of Poor Airtightness—Information for Developers and Clients w: The tenth international conference on Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Clearwater Beach, Florida, 2-7 December, 2007; dostęp online: 2020 r.
2 DIN 4108-11:2018-11 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 11: Mindestanforderungen an die Dauerhaftigkeit von Klebeverbindungen mit Klebebändern und Klebemassen zur Herstellung von luftdichten Schichten oraz DIN 4108-7:2011-01 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden – Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele
3 Per Ingvar Sandberg et al., The Effects and Cost…, patrz też: Martin Prignon, Geoffrey Van Moeseke Factors influencing airtightness and airtightness predictive models: A literature review, Energy and Buildings, Volume 146, 2017, ss. 87–97
4 Criteria for the Passive House, EnerPHit andPHI Low Energy Building Standard, version 9f, revised 15.08.2016
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm., tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1065.
6 Artur Miszczuk, Influence of air tightness of the building on its energy-efficiency in single-family buildings in Poland, MATEC Web of Conferences 117, 00120 (2017) DOI:10.1051/matecconf/20171170012, XXVI R-S-P Seminar 2017, Theoretical Foundation of Civil Engineering