IX seminarium celulozowe – Technologia wdmuchiwania i natryskiwania materiałów izolacyjnych

Podczas IX szkolenia, obecni i przyszli, wykonawcy mogli szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami związanymi z technologią wdmuchiwania, fizyką budowli oraz właściwościami celulozowego materiału isofloc F. Poruszone kwestie dotyczyły zarówno tematów teoretycznych takich jak nowe przepisy budowlane, obecna sytuacja branży, jak i praktycznych – wdmuchiwania przy pomocy maszyn X-floc oraz stosowania taśm SIGA.