Izolacja isofloc F

isofloc F jako wyrób budowlany – informacje

Stan na: 7 marca 2019. ARCHIWUM

W związku z zapytaniami i wątpliwościami dot. właściwości materiałów celulozowych, informujemy Państwa o aktualnej sytuacji prawnej wełny celulozowej isofloc F do ocieplania stropodachów.

Firma Derowerk działa nieprzerwanie 25 lat, od 17 lat specjalizując się w technologii wdmuchiwania izolacji. Jesteśmy firmą rzetelną, czego dowodzi wieloletnia współpraca z naszymi Dostawcami i zadowolenie Klientów decydujących się na wybór naszych materiałów. W toku naszej działalności przeszkoliliśmy ponad 800 firm wykonawczych, architektów i inżynierów i dostarczyliśmy na polski rynek tysiące ton izolacji celulozowej isofloc F.

isofloc F to celulozowy materiał izolacyjny, którego charakterystyka techniczna zawarta jest w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA 04/0080, wydanej przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

Producent materiału, firma Isofloc Dämmstatt GmbH, z siedzibą w Berlinie, 10245 Berlin, Markgrafendamm 16, Niemcy, wystawił dla materiału isofloc F Deklarację Właściwości Użytkowych w języku polskim oraz oznakował produkt znakiem CE. Dla charakterystyki reakcji na ogień, producent uzyskał Certyfikat CE nr 0432-CPR-00500 (dokument oryginalny w j. niemieckim).

Prawidłowość deklarowanych parametrów materiału, w tym deklarowanej przewodności cieplnej materiału isofloc F λD = 0,037 W/m*K, oraz ich zgodność z dokumentem odniesienia potwierdzona została w toku kontroli prowadzonej przez Łódzki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w roku 2018.

Prawdziwość oraz aktualność Europejskiej Oceny Technicznej można sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej EOTA. Jest to Stowarzyszenie wszystkich Instytutów uprawnionych do wystawiania Europejskich Ocen Technicznych. EOTA jest organizacją, której działalność regulowana jest Rozporządzeniem EU 305/2011, regulującym zasady wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych.

Link do strony weryfikującej:
https://www.eota.eu/pages/etassessments/detail.aspx?uid=04/0080

Zaprezentowana tam informacja przedstawia, m. in., datę wystawienia Oceny Technicznej (obecnie są wydawane bezterminowo), nazwy handlowe produktów objęte Europejską Oceną Techniczną 04/0080, wyszczególnia dane adresowe producenta oraz zakładu produkcyjnego. Co należy podkreślić, wyłącznie produkt powstający w zakładzie produkcyjnym isofloc Dämmstatt GmbH w Berlinie objęty jest ETA 04/0080 i spełnia deklarowane przez producenta parametry zgodnie z Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Produkt isofloc F spełnia najwyższe rygory jakości i bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska, co potwierdzają m. in. certyfikat ekologiczno-higieniczny Natureplus oraz certyfikat Forest Stewardship Council. Ich otrzymanie wymaga prowadzenia szczegółowych audytów łańcucha dostaw oraz licznych badań produktu, m. in. pod kątem emisji LZO czy zawartości metali ciężkich. isofloc F to doskonały wybór na ocieplanie stropodachów wentylowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot.

Firma Derowerk jest wyłącznym przedstawicielem producenta izolacji isofloc F na Polskę.

Zapraszamy do współpracy!

Autor: mgr Robert Zaorski – menedżer, certyfikowany audytor energetyczny