Specyfikacja techniczna isofloc F

isofloc F - specyfikacja techniczna

Parametry Wartość Uwagi / Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD isofloc F z borem Isofloc F specyfikacja techniczna - flaga UE - derowerk 0,037 W/(m·K) DIN-EN ISO 10456
Klasa reakcji na ogień PN-EN 13501-1
isofloc F z borem
isofloc F bez boru

B-s2, d0 przy 25-65kg/m³
C-s2, d0 przy 25-65kg/m³
Odporność biologiczna Brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów DIN-IEC 68-2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 1 - 2
Oporność właściwa przepływu powietrza r ≥ 6 kPa·s/m² DIN-EN 29053
Ciepło właściwe c 2,15 kJ/(kg·K)
Przepuszczalność gazów 4 m³/(m²·h) przy 50 Pa
Wilgotność normalna ok. 7%
Nasiąkliwość 12% DIN 52620
Gęstość objętościowa *
isofloc F
25-65 kg/m³
40-65 kg/m³
30-65 kg/m³
Nadmuchiwanie
Wdmuchiwanie
Natryskiwanie
Surowiec Papier gazetowy i 10% addytywów chemicznych
Pakowanie Worki z PE; waga 11,5 kg,

* Gęstość objętościowa – gęstość instalowania izolacji zależy od warunków budowlanych. Producent zaleci odpowiednią gęstość uniemożliwiającą osiadanie izolacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna isofloc F – materiału dociepleniowego z celulozy – jest zgodna z danymi zawartymi w Europejskich Aprobatach Technicznych o nr ETA-04/0080 i ETA-04/0081.

Kliknij tutaj, aby przejrzeć i pobrać najważniejsze aprobaty i atesty dokumentujące parametry dociepleniowego materiału izolacyjnego isofloc F.