ST2

ST2

Strop pod poddaszem nieogrzewanym
Podłoga na dwuteowych legarach drewnianych
Warstwa izolacji isofloc F wdmuchnięta między legary
Strop żelbetowy
Warstwa izolacji isofloc F natryśnięta na strop

Ocieplenia poddaszy - Strop ST2 - pod poddaszem nieogrzewanym - podloga na dwuteowych legarach drewnianych - warstwa izolacji isofloc f wdmuchnieta miedzy legary - strop zelbetowy - warstwa izolacji isofloc f natrysnieta na strop - derowerk

1. Płyta OSB
2. Legary drewniane dwuteowe
3. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
4. Strop żelbetowy
5. Natryskiwana warstwa izolacji isofloc F
6. Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Łączna grubość
warstwy izolacji
isofloc F
Grubość izolacji
między profilami
konstrukcyjnymi
[poz.3]
Grubość izolacji
między stelażem
na płytę
[poz.5]
[W/m²·K] [cm][cm][cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
14
18
20
23
36
11
15
17
20
21
3
3
3
3
15

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.