S7

S7

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z bloczków YTONG
Warstwa izolacji isofloc F od wewnątrz
Elewacja niewentylowana

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana warstwowa - warstwa konstrukcyjna z bloczkow YTONG - warstwa izolacji isofloc f od wewnatrz - elewacja niewentylowana - S7 - derowerk

1. Tynk zewnętrzny
2. Mur z bloczków YTONG
3. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana lub natryskiwana)
4. Profile stalowe
5. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
6. Stelaż do mocowania płyt g-k, ciąg instalacyjny
7. Płyta g-k pokryta gładzią gipsową

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
isofloc F
[W/m²·K] [cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
3
6
7
9
15
26

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.