S4

S4

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój prostokątny)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane
Elewacja wentylowana

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana szkieletowa - konstrukcja drewniana przekroj prostokatny - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy konstrukcyne profile drewniane - elewacja wentylowana - S4 - derowerk

1. Płyta cementowo-wlóknowa Fermacell Powerpanel H2O pokryta tynkiem lub farbą
2. Stelaż montażowy (szczelina wentylacyjna)
3. Konstrukcyjne profile drewniane
4. Paroprzepuszczalna membrana ścienna(np. SIGA Majvest)
5. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
6. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
7. Stelaż z łat lub listew, ciąg instalacyjny
8. Panele ścienne MDF

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
isofloc F
[W/m²·K] [cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
12
15
17
20
27
41
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.