S2

S2

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój dwuteowy)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane
Warstwa izolacji natryśnięta na płytę OSB
Elewacja wentylowana

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana szkieletowa - konsturkcja drewniania przekroj dwuteowy - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy konstrukcyjne profile drewniane - warstwa izolacji natrysnieta na plyte OSB - S2 - derowerk

1. Elewacja zewnętrzna, np. deskowanie
2. Łaty (szczelina wentylacyjna)
3. Belki dwuteowe Steico-Joist lub Kronopol I-BEAM
4. Płyta drzewna otwarta na dyfuzję pary wodnej (np. płyta pilśniowa średniej gęstości / płyta KRONOTEC WP50 i DP50)
5. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
6. Płyta OSB
7. Natryskiwana warstwa izolacji isofloc F
8. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
9. Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Łączna grubość
warstwy izolacji
isofloc F
Grubość izolacji
między profilami
konstrukcyjnymi
[poz.5]
Grubość izolacji
między stelażem
na płytę g-k
[poz.7]
[W/m2·K] [cm][cm][cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
11
13
15
17
23
38
8
10
12
14
16
19
3
3
3
3
7
15

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.