Ocieplenie ścian

Ściany

Sprawdź wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian docieplonych izolacją isofloc F.

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój prostokątny)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane i stelaż do płyt g-k
Elewacja wentylowana

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój dwuteowy)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane
Warstwa izolacji natryśnięta na płytę OSB
Elewacja wentylowana

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój dwuteowy) Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane Elewacja wentylowana

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój prostokątny) Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane
Elewacja wentylowana

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z cegły kratówki Warstwa izolacji isofloc F na zewnątrz Elewacja wentylowana mocowana na kotwach

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z bloczków silikatowych
Warstwa izolacji isofloc F na zewnątrz
Elewacja wentylowana na łatach drewnianych

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z bloczków YTONG
Warstwa izolacji isofloc F od wewnątrz
Elewacja niewentylowana

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z cegły pełnej
Warstwa izolacji isofloc F na zewnątrz
Elewacja niewentylowana mocowana na kotwy

Wewnętrzna ściana szkieletowa, konstrukcja drewniana lub stalowa
Pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym

Zalecenia ogólne dla projektowania i budowania ścian zewnętrznych docieplonych materiałem izolacyjnym isofloc F

  • Pod wentylowaną elewacją zewnętrzną konieczne jest zainstalowanie wiatroizolacji (np. zbrojonej membrany paroprzepuszczalnej bądź płyt drewnopochodnych otwartych dyfuzyjnie i odpornych na wilgoć lub też deskowania pokrytego folią paroprzepuszczalną).
  • Od strony wewnętrznej zalecamy stosowanie inteligentnych paroizolacji, tzw. folii parochronnych o zmiennym oporze dyfuzyjnym zależnym od poziomu wilgotności.
  • Przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste oraz złącza między przegrodami i częściami przegród należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Należy więc uszczelnić krawędzie i spoiny między elementami przegrody. Zaleca się sprawdzenie szczelności metodą Blower Door.
  • Dla przegrody całkowicie szczelnej na przenikanie powietrza i wysoce paroprzepuszczalnej możliwa jest całkowita rezygnacja ze stosowania chemicznych prezerwatów drewna w elementach konstrukcyjnych przegrody (norma DIN 68800-2).
  • Przy natrysku izolacji isofloc F metodą mokrą, elementy mające bezpośredni kontakt z izolacją muszą być odporne na działanie wody.
  • isofloc F nie posiada aprobaty technicznej do użycia jako izolacja rdzeniowa murów szczelinowych. Do tego rodzaju izolacji zaleca się stosowanie granulatu isofloc pearl dostępnego w ofercie Derowerk. Ocena techniczna i inne dokumenty techniczne materiału isofloc F dostępne są na stronie Derowerk.