Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu

Sprawdź wartości współczynnika przenikania ciepła U dla stropodachów docieplonych izolacją isofloc F.

Stropodach wentylowany Warstwa izolacji układana swobodnie na stropie Strop gęstożebrowy Przekrycie płytami korytkowymi i papą

Stropodach wentylowany Warstwa izolacji układana swobodnie na stropie Strop żelbetowy Przekrycie papą na deskowaniu

Stropodach wentylowany Warstwa izolacji układana swobodnie na stropie Strop żelbetowy Przekrycie płytami korytkowymi i papą

Zalecenia ogólne dla projektowania i budowania stropodachów docieplonych materiałem izolacyjnym isofloc F

Zaleca się zachowanie przestrzeni wentylowanej pomiędzy warstwą izolacji a poszyciem stropodachu.

Słabo wentylowana warstwa powietrza jest to warstwa, w której pole powierzchni otworów między nią a środowiskiem zewnętrznym wynosi od 5 cm2 do 15 cm2 na metr kwadratowy powierzchni przegrody. Przykładowo oznacza to, że jeśli powierzchnia stropodachu wynosi 600 m2, a średnica otworu wentylacyjnego wynosi 16 cm, to warstwę powietrza będziemy mogli nazwać słabo wentylowaną, jeśli wykonamy 15 otworów wentylacyjnych.

Dobrze wentylowana warstwa powietrza jest to warstwa, w której pole powierzchni otworów między nią a środowiskiem zewnętrznym jest równe lub przekracza 15 cm2 na metr kwadratowy powierzchni przegrody. Przykładowo oznacza to, że jeśli powierzchnia stropodachu wynosi 600 m2, a średnica otworu wentylacyjnego wynosi 16 cm, to warstwę powietrza będziemy mogli nazwać dobrze wentylowaną, jeśli wykonamy 45 otworów wentylacyjnych.