Izolacja akustyczna ścian, stropu, podłogi

Parametry dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych docieplonych materiałem izolacyjnym isofloc F - wskaźniki dźwiękoizolacyjności dla przegród na ruszcie metalowym i drewnianym.

Poznaj parametry dźwiękoizolacyjności przegród na profilach metalowych z zastosowaniem izolacji isofloc F.

Zapoznaj się z parametrami dźwiękoizolacyjności przegród budowlanych na ruszcie metalowym z zastosowaniem izolacji isofloc F.

Parametry dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych docieplonych materiałem izolacyjnym isofloc F

Isofloc f - wskaźniki izolacyjności akustycznej przegród na profilach metalowych

Przegroda Konstrukcja Grubość izolacji [mm] Wskaźnik
izolacyjności akustycznej
Rw [dB]
Dzwiekoizolacja metal 1 - plyta kartonowo-gipsowa 12,5mm - isofloc f - derowerk Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
50
75
100
125
42
43
45
46
Dzwiekoizolacja metal 2 - plyta kartonowo-gipsowa 12,5mm - plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - isofloc f - derowerk Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
50
75
100
125
46
47
48
49
Dzwiekoizolacja metal 3 - plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - plyta kartonowo-gipsowa 12,5mm - isofloc f - derowerk Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
50
75
100
125
49
50
50
51
Dzwiekoizolacja metal 4 - plyta gipsowo-wloknowa 12,5mm - isofloc f - derowerk Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
50
75
100
125
46
48
50
52
Dzwiekoizolacja metal 5 - plyta gipsowo-wloknowa 12,5mm - plyta gipsowo-wloknowa 10,0mm - isofloc f - derowerk Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
50
75
100
125
51
52
54
56
Dzwiekoizolacja metal 6 - plyta gipsowo-wloknowa 10,0mm - plyta gipsowo-wloknowa 12,5mm - isofloc f - derowerk Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
50
75
100
125
54
55
57
59
Informacja uzupełniające dla tabeli parametrów dźwiękoizolacji przegród na ruszcie metalowym
Przegroda ok. 625 mm
Okładzina na profilach, rozstaw ok. 250 mm
Spoiny między płytami uszczelnione
Profil metalowy CW
50 x 50 x 0,6
75 x 50 x 0,6
100 x 50 x 0,6
125 x 50 x 0,6
Zastosowana izolacja dźwiękowa Isofloc f, gęstość objętościowa: ca 30 kg/m3
Poszycie Płyta kartonowo-gipsowa DIN 18 180
Płyta gipsowo-włóknowa
ABZ Nr. Z-9.1-434
Płyta OSB DIN EN 300

Wskaźnik izolacyjności akustycznej (Rw), przedstawiony powyżej jest liczony dla ścianek wolno stojących. Szacunki zostały obliczone przez Labor für Schall- und Wärmemesstechnik in Stephanskirchen (Assessment 020318.G50 z dnia 08/30/2002).

Powyższe szacunki opierają się na 109 pomiarach dla ścian z rusztu drewnianego dla różnej grubości izolacji. Błąd pomiaru: +/- 3 dB. Wskaźnik może ulec zmianie w razie odstępstwa od przepisanych konstrukcji.

Zapoznaj się z parametrami dźwiękoizolacyjności przegród budowlanych na ruszcie drewnianym z zastosowaniem izolacji isofloc F.

Isofloc f - wskaźniki izolacyjności akustycznej przegród na ruszcie drewnianym

Przegroda Konstrukcja Grubość izolacji [mm] Wskaźnik
izolacyjności akustycznej
Rw [dB]
Dzwiekoizolacja isofloc f - Plyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm - derowerk Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
60
80
100
120
140
40
41
41
42
43
Dzwiekoizolacja isofloc f - Plyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm - Plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - derowerk Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
60
80
100
120
140
43
44
44
45
46
Dzwiekoizolacja - Plyta kartono-gipsowa 12,5 mm - Plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - isofloc f - derowerk Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
60
80
100
120
140
44
45
46
46
47
Dzwiekoizolacja - Plyta gipsowo-wloknowa 12,5 mm - isofloc f - derowerk Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
60
80
100
120
140
43
44
44
44
45
Dzwiekoizolacja - Plyta gipsowo-wloknowa 12,5 mm - Plyta gipsowo-wloknowa 10,0mm - isofloc f - derowerk Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
60
80
100
120
140
47
47
47
47
47
Dzwiekoizolacja - Plyta gipsowo-wloknowa 10,0 mm - Plyta gipsowo-wloknowa 12,5mm - isofloc f - derowerk Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
60
80
100
120
140
48
48
49
49
49
Dzwiekoizolacja - Plyta OSB 15,0mm - isofloc f - derowerk Płyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta OSB 15,0 mm
60
80
100
120
140
35
35
36
37
37
Dzwiekoizolacja - Plyta OSB 15,0mm - Plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - isofloc f - derowerk Płyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta OSB 15,0 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
60
80
100
120
140
39
40
41
41
42
Dzwiekoizolacja - Plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - Plyta OSB 15,0mm - isofloc f - s09 - derowerk Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
Płyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta OSB 15,0 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
60
80
100
120
140
42
42
43
44
44
Dzwiekoizolacja - Plyta gipsowo-wloknowa 10,0mm - Plyta OSB 15,0mm - isofloc f - s10 - derowerk Płyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta OSB 15,0 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
60
80
100
120
140
41
41
42
42
43
Dzwiekoizolacja - Plyta OSB 15,0mm - Plyta gipsowo-wloknowa 10,0mm - isofloc f - s11 - derowerk Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
Płyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta OSB 15,0 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
60
80
100
120
140
46
46
47
48
48
Dzwiekoizolacja - Plyta OSB 15,0mm - Plyta kartonowo-gipsowa 12,5mm - isofloc f - s12 - derowerk Płyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
60
80
100
120
140
40
41
42
42
43
Dzwiekoizolacja - Plyta OSB 15,0mm - Plyta gipsowo-wloknowa 12,5mm - isofloc f - s13 - derowerk Płyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
60
80
100
120
140
42
43
43
44
44
Informacja uzupełniające dla tabeli parametrów dźwiękoizolacji przegród na ruszcie drewnianym
Przegroda ok. 625 mm
Okładzina na kołkach, rozstaw ok. 250 mm
Spoiny między płytami uszczelnione
Ruszt drewniany, w tym profile i słupki KVH 60/60, 60/80, 60/100, 60/120, 60/140
Zastosowana izolacja dźwiękowa Isofloc f, gęstość objętościowa:
ok. 40 kg/m³ (Ruszt drewniany 60 mm)
ok. 55 kg/m³ (Ruszt drewniany 140 mm)
Poszycie Płyta kartonowo-gipsowa DIN 18 180
Płyta gipsowo-włóknowa
ABZ Nr. Z-9.1-434
Płyta OSB DIN EN 300

Wskaźnik izolacyjności akustycznej (Rw), przedstawiony powyżej jest liczony dla ścianek wolno stojących. Szacunki zostały obliczone przez Labor für Schall- und Wärmemesstechnik in Stephanskirchen (Assessment 020318.G50 z dnia 08/30/2002).

Powyższe szacunki opierają się na 109 pomiarach dla ścian z rusztu drewnianego dla różnej grubości izolacji. Błąd pomiaru: +/- 3 dB. Wskaźnik może ulec zmianie w razie odstępstwa od przepisanych konstrukcji.