D8

D8

Dach niewentylowany
Pokrycie bitumiczne
Krokwie o przekroju prostokątnym
Zwiększona grubość izolacji isofloc F (kantówki, boczne nakładki)

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - dachy - dach niewentylowany - pokrycie bitumiczne - krokwie o przekroju prostokatnym - zwiekszona grubosc izolacji isofloc f (kantowki, boczne nakladki) - D8 - derowerk

1. Pokrycie dachowe – gonty bitumiczne na papie podkładowej
2. Deskowanie
3. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
4. Element stosowany celem zwiększenia grubości izolacji, np. kantówka, boczna nakładka 
    lub krokiew SE (Sparrenexpander)
5. Krokiew
6. Folia parochronna o zmiennym oporze dyfuzyjnym w zakresie Sd 0.25 – 25 m (np. isofloc active)
7. Stelaż do mocowania płyt g-k (szczelina powietrzna, ciąg instalacyjny)
8. Płyta g-k

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
isofloc F

[W/m2·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
15
19
21
25
36

* Rodzaj stosowanej folii parochronnej uzależniony jest od warunków klimatycznych panujących w miejscu   lokalizacji budynku, w którym projektowane jest docieplenie izolacją isofloc F. Doradzamy w doborze odpowiedniej folii. Skontaktuj się z nami przez email: derowerk@derowerk.pl lub telefonicznie: 42 636 12 54.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.