D7

D7

Dach zielony wentylowany
Krokwie o przekroju prostokątnym
Zwiększona grubość izolacji isofloc F (kantówki, boczne nakładki)

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - dachy - dach zielony wentylowany - krokwie o przekroju prostokatnym - zwiekszona grubosc izolacji isofloc f (kantowki, boczne nakladki) - D7 - derowerk

1. Roślinność z substratem mineralnym
2. Mata z włókien syntetycznych, folia poślizgowa, papa (np. VEDAFLOR WS-I odporna na działanie 
korzeni roślinnych)
3. Płyta OSB
4. Kontrłaty / szczelina wentylacyjna
5. Paroprzepuszczalna membrana dachowa (np. SIGA Majcoat lub SIGA Majvest)
6. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
7. Element stosowany celem zwiększenia grubości izolacji, np. kantówka, boczna nakładka 
lub krokiew SE (Sparrenexpander)
8. Krokiew
9. Płyta OSB
10.Gładź gipsowa

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
isofloc F

[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
15
18
20
24
36

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.