D6

D6

Dach wentylowany
Pokrycie ceramiczne
Krokwie o przekroju prostokątnym
Zwiększona grubość izolacji isofloc F (kantówki, boczne nakładki)

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - dachy - dach wentylowany - pokrycie ceramiczne - krokwie o przekroju prostokatnym - zwiekszona grubosc izolacji isofloc f (kantowki, boczne nakladki) - D6 - derowerk

1. Pokrycie dachowe (np. dachówka ceramiczna)
2. Łaty
3. Kontrłaty / szczelina wentylacyjna
4. Paroprzepuszczalna membrana dachowa (np. SIGA Majcoat lub SIGA Majvest)
5. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
6. Element stosowany celem zwiększenia grubości izolacji, np. kantówka, boczna nakładka 
lub krokiew SE (Sparrenexpander)
7. Krokiew
8. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
9. Stelaż z łat lub listew (szczelina powietrzna, ciąg instalacyjny)
10. Tynk na siatce Stauss NG

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
isofloc F

[W/m2·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
16
19
21
25
37

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.