D5

D5

Dach wentylowany
Pokrycie ceramiczne
Krokwie o przekroju prostokątnym
Warstwa izolacji wdmuchnięta między krokwie i stelaż do płyt g-k

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - dachy - dach wentylowany - pokrycie ceramiczne - krokwie o przekroju prostokatnym - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy krokwie i stelaz do plyt g-k - D5 - derowerk

1. Pokrycie dachowe (np. dachówka ceramiczna)
2. Łaty
3. Kontrłaty / szczelina wentylacyjna
4. Bitumowana płyta pilśniowa, otwarta dyfuzyjnie
5. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
6. Krokiew
7. Warstwa izolacji isofloc F między stelażem na płyty g-k
8. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
9. Płyta g-k

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Łączna grubość
warstwy izolacji
isofloc F

Grubość izolacji
między profilami
konstrukcyjnymi
[poz.5]
Grubość izolacji
między stelażem
na płytę g-k
[poz.7]
[W/m2·K] [cm][cm][cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
15
18
21
25
37
12
15
16
16
22
3
3
5
9
15

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.