Ognioodporność w polskim prawie budowlanym

Ognioodporność w polskim prawie budowlanym

W Załączniku 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawarta jest klasyfikacja reakcji na ogień materiałów budowlanych.

Materiał isofloc F posiada klasę reakcji na ogień1) B-s2, d0, co oznacza, że:

  1. jest materiałem palnym, niezapalnym i samogasnącym (B),
  2. ilość wydzielanego przez materiał dymu jest ograniczona (s2),
  3. jest materiałem niekapiącym, nie występują płonące krople/cząstki (d0),
  4. nie rozprzestrzenia ognia (B-s2,d0).

Klasyfikacja izolacji isofloc F została wykonana na podstawie Tabeli 1 zawartej we wskazanym Rozporządzeniu2), przedstawiającej klasy reakcji wyrobów (materiałów) budowlanych na ogień. Parametry isofloc F oznaczyliśmy kolorem czerwonym.

Tabela 1
Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniuKlasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
NiepalneA1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0;
PalneniezapalneA2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
trudno zapalneC-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0; C-s1, d1; C-s2, d1; C-s3, d1; C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-s1, d0; D-s1, d1; D-s1, d2;
łatwo zapalneD-s2, d0; D-s3, d0; D-s2, d1; D-s3, d1; D-s2, d2; D-s3, d2; E-d2; E; F
Samogasnąceco najmniej E
NiekapiąceA1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0; D-s1, d0; D-s1, d0; D-s1, d0;
Intensywnie dymiąceA2-s3, d0; A2-s3, d0; A2-s3, d0; B-s3, d0; B-s3, d0; B-s3, d0; C-s3, d0; C-s3, d0; C-s3, d0; D-s3, d0; D-s3, d0; D-s3, d0; E-d2; E; F