Ochrona przeciwpożarowa

Isofloc f - ochrona przeciwpożarowa

Palność elementów konstrukcji ma zasadnicze znaczenie dla powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i w efekcie bezpieczeństwa ludzi. Dlatego też ściany najczęściej pokrywa się niepalnymi materiałami, np.: płytami z karton-gipsu. Istotne są też inne czynniki: powstrzymywanie przedostawania się dymu na zewnątrz pomieszczenia czy zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości elementów nośnych. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego oporu cieplnego, który powinien być możliwie wysoki. Warto się przyjrzeć, jak isofloc F pomaga chronić budowle.

Celulozowy materiał termoizolacyjny, nasączony odczynnikami podnoszącymi odporność ogniową, wystawiony na działanie ognia zachowuje się podobnie do drewna. Kiedy powierzchnia materiału dociepleniowego z celulozy jest opalana płomieniami, następuje jej zwęglenie. Gruba, zwęglona warstwa wierzchnia, dzięki swojej niskiej przewodności cieplnej i temperaturze topnienia przekraczającej 1200°C, chroni dalsze włókna celulozy.

Niska przewodność cieplna samej celulozy zapobiega zbyt szybkiemu przedostawaniu się gorąca na zewnątrz przegrody. Duże (w porównaniu do włókien mineralnych) ciepło właściwe (2,1kJ/kg*K) i relatywnie niska przepuszczalność powietrza dodatkowo wzmacniają efekt ochronny konstrukcji.

Naturalny materiał izolacyjny może gromadzić wilgoć. Zgromadzona woda wyparowuje w czasie pożaru i przyczynia się do ochrony pożarowej przegrody. Podobne znaczenie ma woda zgromadzona w płytach kartonowo-gipsowych.

Co ważne dla zdrowia i życia ludzi, isofloc f nie topi się i wydziela jedynie znikome ilości oparów i dymu.

Wszystkie wymienione czynniki ogniochronne mają zasadnicze znaczenie dla życia i zdrowia mieszkańców

Niejednokrotnie uzyskiwano specjalne pozwolenia na użycie izolacji z celulozy isofloc w budynkach, gdzie przepisy budowlane wymagały użycia niepalnych materiałów izolacyjnych (klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0). Wystarczył praktyczny pokaz zachowania się celulozy pod wpływem ognia, przeprowadzony przed komisją przedstawicieli nadzoru budowlanego, straży pożarnej i inwestorów.

Przykładem takiej inwestycji jest Hotel Spa Bad Elster w Niemczech czy docieplanie 15 komunalnych domów wielorodzinnych w Rüsselsheim, w Niemczech.

Kliknij tutaj, żeby przeczytać artykuł prasowy z fachowego pisma niemieckiego, analizujący „Naturalne materiały izolacyjne a ochronę przeciwpożarową”.

Jak interpretować zapisy w Aprobacie Technicznej isofloc F.