Izolacja akustyczna – ścian, stropu budynku

Isofloc f - izolacja akustyczna

Isofloc f to dobry wybór jako wytłumienie dźwiękowe ścian i stropów. Energia fal dźwiękowych, rozchodzących się w powietrzu, wytracana jest przez tarcie, gdy napotyka miękką, elastyczną włókninę izolacji celulozowej.

Wskaźnik izolacyjności akustycznej zależy od długości fal dźwiękowych. Wartość ta powinna zawierać się pomiędzy 5 a 10 kPa•s/m². Wartość ta dla celulozy uzależniona jest od gęstości wdmuchanego materiału i zawsze mieści się w tym optymalnym zakresie.

Mostki i pustki ścienne mogą znacznie ograniczyć jakość izolacji akustycznej w ściance wewnętrznej. Mostki dźwiękowe powstają np.: podczas instalacji gniazdek elektrycznych. Podobne znaczenie, przy korzystaniu z materiałów izolacyjnych w postaci mat/płyt, mają łączenia płyt – spoiny. Fala dźwiękowa przechodzi wtedy bez straty energii przez niezabezpieczoną część. Wdmuchiwanie sypkiego materiału izolacyjnego, jak Isofloc f, gwarantuje wytłumienie dźwięków dzięki nieprzerwanemu, bezspoinowemu wypełnieniu przegrody.

Izolacja akustyczna isofloc f - izolacja zasypana celuloza - izolacja w postaci ukladanych plyt i mat - derowerk
Powyższa ilustracja poglądowo przedstawia zalety włóknocelulozy, którą zasypuje się izolowaną przegrodę (po lewej stronie) w porównaniu do powszechnego (i pracochłonnego!) wypełniania ścianek materiałem izolacyjnym w postaci płyt i mat (obrazek po prawej stronie).

Warto pamiętać: izolacyjność akustyczna lekkiej ścianki działowej jest tak dobra, jak jej najmniej szczelna część.

Poznaj parametry dźwiękoizolacyjności przegród na profilach metalowych oraz na ruszcie drewnianym z zastosowaniem izolacji isofloc F.

Isofloc f - wskaźniki izolacyjności akustycznej przegród na profilach metalowych

PrzegrodaKonstrukcjaGrubość izolacji [mm]Wskaźnik
izolacyjności akustycznej
Rw [dB]
Dzwiekoizolacja metal 1 - plyta kartonowo-gipsowa 12,5mm - isofloc f - derowerkPłyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
50
75
100
125
42
43
45
46
Dzwiekoizolacja metal 2 - plyta kartonowo-gipsowa 12,5mm - plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - isofloc f - derowerkPłyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
50
75
100
125
46
47
48
49
Dzwiekoizolacja metal 3 - plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - plyta kartonowo-gipsowa 12,5mm - isofloc f - derowerkPłyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
50
75
100
125
49
50
50
51
Dzwiekoizolacja metal 4 - plyta gipsowo-wloknowa 12,5mm - isofloc f - derowerkPłyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
50
75
100
125
46
48
50
52
Dzwiekoizolacja metal 5 - plyta gipsowo-wloknowa 12,5mm - plyta gipsowo-wloknowa 10,0mm - isofloc f - derowerkPłyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
50
75
100
125
51
52
54
56
Dzwiekoizolacja metal 6 - plyta gipsowo-wloknowa 10,0mm - plyta gipsowo-wloknowa 12,5mm - isofloc f - derowerkPłyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
50
75
100
125
54
55
57
59
Informacja uzupełniające dla tabeli parametrów dźwiękoizolacji przegród na ruszcie metalowym
Przegrodaok. 625 mm
Okładzinana profilach, rozstaw ok. 250 mm
Spoiny między płytamiuszczelnione
Profil metalowyCW
50 x 50 x 0,6
75 x 50 x 0,6
100 x 50 x 0,6
125 x 50 x 0,6
Zastosowana izolacja dźwiękowaIsofloc f, gęstość objętościowa: ca 30 kg/m3
PoszyciePłyta kartonowo-gipsowa DIN 18 180
Płyta gipsowo-włóknowa
ABZ Nr. Z-9.1-434
Płyta OSB DIN EN 300

isofloc f - ważone wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej przegród na ruszcie drewnianym

PrzegrodaKonstrukcjaGrubość
izolacji
[mm]
Ważony wskaźnik
izolacyjności akustycznej
właściwej Rw
[dB]
Izolacja akustyczna isofloc f - Plyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm - derowerkPłyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
60
80
100
120
140
40
41
41
42
43
Izolacja akustyczna isofloc f - Plyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm - Plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - derowerkPłyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
60
80
100
120
140
43
44
44
45
46
Izolacja akustyczna - Plyta kartono-gipsowa 12,5 mm - Plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - isofloc f - derowerkPłyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
60
80
100
120
140
44
45
46
46
47
Izolacja akustyczna - Plyta gipsowo-wloknowa 12,5 mm - isofloc f - derowerkPłyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
60
80
100
120
140
43
44
44
44
45
Izolacja akustyczna - Plyta gipsowo-wloknowa 12,5 mm - Plyta gipsowo-wloknowa 10,0mm - isofloc f - derowerkPłyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
60
80
100
120
140
47
47
47
47
47
Izolacja akustyczna - Plyta gipsowo-wloknowa 10,0 mm - Plyta gipsowo-wloknowa 12,5mm - isofloc f - derowerkPłyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
60
80
100
120
140
48
48
49
49
49
Izolacja akustyczna - Plyta OSB 15,0mm - isofloc f - derowerkPłyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta OSB 15,0 mm
60
80
100
120
140
35
35
36
37
37
Izolacja akustyczna - Plyta OSB 15,0mm - Plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - isofloc f - derowerkPłyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta OSB 15,0 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
60
80
100
120
140
39
40
41
41
42
Izolacja akustyczna - Plyta kartonowo-gipsowa 9,5mm - Plyta OSB 15,0mm - isofloc f - s09 - derowerkPłyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
Płyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta OSB 15,0 mm
Płyta kartonowo-gipsowa 9,5 mm
60
80
100
120
140
42
42
43
44
44
Izolacja akustyczna - Plyta gipsowo-wloknowa 10,0mm - Plyta OSB 15,0mm - isofloc f - s10 - derowerkPłyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta OSB 15,0 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
60
80
100
120
140
41
41
42
42
43
Izolacja akustyczna - Plyta OSB 15,0mm - Plyta gipsowo-wloknowa 10,0mm - isofloc f - s11 - derowerkPłyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
Płyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta OSB 15,0 mm
Płyta gipsowo-włóknowa 10,0 mm
60
80
100
120
140
46
46
47
48
48
Izolacja akustyczna - Plyta OSB 15,0mm - Plyta kartonowo-gipsowa 12,5mm - isofloc f - s12 - derowerkPłyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
60
80
100
120
140
40
41
42
42
43
Izolacja akustyczna - Plyta OSB 15,0mm - Plyta gipsowo-wloknowa 12,5mm - isofloc f - s13 - derowerkPłyta OSB 15,0 mm
Isofloc f
Płyta gipsowo-włóknowa 12,5 mm
60
80
100
120
140
42
43
43
44
44
Informacja uzupełniające dla tabeli parametrów dźwiękoizolacji przegród na ruszcie drewnianym
Przegrodaok. 625 mm
Okładzinana kołkach,
rozstaw ok. 250 mm
Spoiny między płytamiuszczelnione
Ruszt drewniany, w tym profile i słupkiKVH 60/60, 60/80, 60/100, 60/120, 60/140
Zastosowana izolacja dźwiękowaIsofloc f, gęstość objętościowa:
ok. 40 kg/m³ (Ruszt drewniany 60 mm)
ok. 55 kg/m³ (Ruszt drewniany 140 mm)
PoszyciePłyta kartonowo-gipsowa DIN 18 180
Płyta gipsowo-włóknowa ABZ Nr. Z-9.1-434
Płyta OSB DIN EN 300

Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej włąściwej (Rw), przedstawiony powyżej jest liczony dla ścianek wolno stojących. Szacunki zostały obliczone przez Labor für Schall- und Wärmemesstechnik in Stephanskirchen (Assessment 020318.G50 z dnia 08/30/2002).

Powyższe szacunki opierają się na 109 pomiarach dla ścian z rusztu drewnianego dla różnej grubości izolacji. Błąd pomiaru: +/- 3 dB. Wskaźnik może ulec zmianie w razie odstępstwa od przepisanych konstrukcji.