CELULOZA isofloc F dla zrównoważonego rozwoju

Produkcja celulozy isofloc F od ponad 40 lat prowadzona jest w zgodzie z praktyką zrównoważonego rozwoju.
Zarówno proces produkcji, jak i sam produkt (wełna celulozowa isofloc F), pozwalają na zaspokajanie obecnych potrzeb właścicieli i mieszkańców ocieplanych budynków przy jednoczesnej dbałości o potrzeby przyszłych pokoleń w zakresie środowiska i rozwoju społecznego.

W czym przejawia się zrównoważony rozwój w działaniach firmy isofloc? Oto lista najważniejszych aspektów:

  • Staranny wybór surowców – nadzorowany na każdym etapie i potwierdzony certyfikatem FSC Recycled.
  • Przyjazny środowisku recykling jako podstawa produkcji. Wełna celulozowa isofloc F powstaje w wyniku wykorzystania makulatury gazetowej.
  • Produkcja niskoenergetyczna.

Niskie zużycie energii pierwotnej podczas produkcji, utylizacji oraz towarzyszącej tym procesom emisji gazów cieplarnianych  potwierdza m.in. „Bilans ekologiczny w sektorze budowlanym”.

  • Bezspoinowa instalacja izolacji termicznej dla osiągnięcia pożądanych wskaźników U dla przegrody.

Ciągła warstwa izolacji niweluje mostki termiczne w budynkach (również tych o skomplikowanej konstrukcji).

  • Trwałość użytkowa celulozy isofloc F – minimum 50 lat.

Tak długi czas życia produktu sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu zasobami.

  • Eliminacja ryzyka szkód budowlanych dzięki unikalnym cechom celulozy (głównie czasowej higroskopijności, chroniącej przed wykraplaniem się pary wodnej do warstwy ocieplenia i zniszczeniem drewnianych elementów konstrukcyjnych budynku).
  • Eliminacja nakładów na konserwację systemu ocieplenia.
  • Redukcja potrzeb remontowych.
  • Dbałość o przyjemny mikroklimat wnętrza, w którym dobrze się oddycha przez dziesięciolecia.
  • Komfort życia w starych domach, które dzięki celulozie isofloc F jeszcze długo będą mogły służyć obecnym i przyszłym pokoleniom, przy zachowaniu ich oryginalnego charakteru.

Firma isofloc od ponad 40 lat bierze odpowiedzialność za środowisko i powiązane z nim kwestie społeczne. To była baza dla opracowania oszczędzającego zasoby materiału izolacyjnego, który zmniejsza zużycie energii budynków i wnosi wkład w ochronę środowiska.

Wełna celulozowa isofloc F sprawdza się doskonale w budynkach pasywnych, energooszczędnych i plus-energetycznych, których projektanci kładą szczególny nacisk na kwestie ekologiczne.

Celuloza isofloc F pozwala też na skuteczną termomodernizację starych budynków, dzięki czemu spada zapotrzebowanie na ciepło oraz emisja CO2.  

Skuteczna izolacja termiczna nowych budynków oraz modernizacja starych pod względem energetycznym, pozwalają na komfortowe życie, oszczędności i ochronę zasobów nieodnawialnych. W ten sposób firma isofloc wnosi wkład w odpowiedzialne korzystanie z naturalnego środowiska.

Kiedy ważne są dokumenty takie, jak Deklaracja Środowiskowa Produktu czy certyfikat FSC?

Za kluczową rekomendację niech posłuży cytat jednego z naszych klientów, który wygrywa przetargi m.in. dzięki pełnej dokumentacji isofloc F i prestiżowym certyfikatom dla tego materiału:

„Jeśli oni mają FSC, to naprawdę badają surowiec przeznaczony do recyklingu. Kontrolują cały łańcuch dostaw, każdy etap produkcji i trzymają się standardów jakościowych. U nich zrównoważony rozwój to nie chwyt marketingowy, a codzienna praktyka”.


[Wykonawca należący do Ogólnopolskiej Sieci Autoryzowanych Wykonawców Derowerk]

Celuloza isofloc F została objęta deklaracją środowiskową EPD.

Jest to dokument, na podstawie którego można prowadzić wyjątkowo dokładną ocenę LCA na potrzeby projektów.

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD (Environmental Product Declaration), spełnia wymagania normy EN 15804. Deklaracja ta powstała w wyniku współpracy firmy isofloc z europejskim stowarzyszeniem producentów celulozy ECIA na podstawie analizy cyklu życia produktu 14 firm, stanowiących przeważającą część branży celulozowej. Uśrednione i wspólne wyniki są wpisane w moduły; deklaracja ma zastosowanie na terenie Unii Europejskiej oraz pozwala na elastyczny dobór wskaźników LCA na potrzeby projektów budów i termomodernizacji.

Zapoznaj się ze świadectwem jakości dla celulozy isofloc F.

Wybierz materiał spełniający najbardziej restrykcyjne wymagania jakościowe i środowiskowe.