Zarządzanie jakością ISO

ISO 9001 - certyfikacja producenta Isofloc f

Gwarancja jakości. Przyjazny środowisku.

Z początkiem 2002 roku Daemmstatt W.E.R.F. GmbH - producent izolacji Isofloc f - spełnił wymogi europejskiego systemu zarządzania środowiskowego EMAS II*. W tym samym czasie, dzięki wdrożeniu systemu zarządzania jakością, został certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 9001**.

ISO 9001 - certyfikacja producenta isofloc f - gwarancja jakosci - przyjazny srodowisku - derowerk
System zarządzania jakością jest unikalny, bo obejmuje także wyspecjalizowane firmy wykonawcze. Stworzyliśmy i wprowadziliśmy kompleksowy system zarządzania jakością: od produkcji materiału dociepleniowego z celulozy po jego instalację na miejscu realizacji. Daemmstatt W.E.R.F. jest więc jedynym w Niemczech (a jednym z niewielu w Europie) producentem termoizolacji celulozowej, który swoim Odbiorcom oferuje kompletny łańcuch produkcji i instalacji materiałów dociepleniowych w całości certyfikowany w zgodzie z DIN EN ISO 9001.

Wiedza o istnieniu tak zaawansowanego systemu zarządzania jakością, dobrowolne, regularne inspekcje prowadzone przez DEKRA-ITS oraz ciągła kontrola wewnętrzna dają architektom i budowniczym pewność przy wyborze swoich wykonawców i dostawców materiałów budowlanych.

W innych branżach stało się to standardem. Wkrótce więc producenci i usługodawcy w budownictwie również będą musieli legitymować się certyfikowanym systemem zarządzania jakością.

Chcemy pokazać naszym Klientom, że bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze produkty i że satysfakcja Odbiorcy jest dla nas istotna. Dla nas oznacza to zadowolenie zarówno wykonawcy dociepleń z celulozy, jak i ostatecznego odbiorcy, który zdecydował się na w pełni ekologiczny celulozowy materiał dociepleniowy o doskonałych parametrach technicznych.

– Rozporządzenie nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie umożliwiania dobrowolnego uczestnictwa organizacji w Systemie Eko-Zarządzania i Audytów Wspólnoty (Eco Management and Audit Scheme – EMAS II), jest nowelizacją wcześniejszego Rozporządzenia Rady (EEC) nr 1836/93 z dnia 23 czerwca 1993 w sprawie dobrowolnego uczestnictwa przedsiębiorstw w Systemie Eko-zarządzania i Audytowania (EMAS). „Rozporządzenie EMAS promuje w przedsiębiorstwach i organizacjach implementację i doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego (environmental management systems) zgodnych z normą ISO 14001, ale w swoich wymaganiach wykracza istotnie poza obowiązki wskazane w tym standardzie”. PROGRAM PROMOCJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W POLSCE, Ministerstwo Środowiska, s. 3,www.mos.gov.pl

– DIN EN ISO 9001:2001, polski tekst: PN EN ISO 9001:2001.