Europejska Aprobata Techniczna

Celuloza isofloc F jest atestowanym materiałem dociepleniowym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 04/0080. Potwierdzeniem jakości materiału i zgodności z Europejską Aprobatą Techniczną jest certyfikat CE nr 0432-CPD-420001540. Bezpieczeństwo wełny celulozowej isofloc F dla ludzi i środowiska potwierdza Certyfikat NaturePlus nr 0107-1410-128-1 oraz polski Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0880/01/2011.

Lista certyfikatów i aprobat do pobrania:

Certyfikaty poziome-izolacje i ocieplenia