Celuloza - najbardziej ekologiczny materiał termoizolacyjny

wg „Bilansu ekologicznego w sektorze budowlanym”

„Bilans ekologiczny w sektorze budowlanym” (oryg. „Ökobilanzdaten im Baubereich”) to dokument stworzony przez trzy szwajcarskie organizacje: KBOB, eco-bau i IBP. Dokument dostępny jest na publicznej platformie internetowej i przedstawia tabelaryczne zestawienie tzw. „eko-punktów” (UBP). Eko-punkty przyznawane są materiałom budowlanym na podstawie:

 

  • zużycia energii pierwotnej w procesie produkcji;
  • zużycia energii pierwotnej w procesie utylizacji; oraz
  • emisji gazów cieplarnianych do atmosfery towarzyszącej tym procesom.

 

Materiał bardziej ekologiczny to materiał posiadający mniejszą ilość eko-punktów.

Wśród wszystkich materiałów termoizolacyjnych, których wpływ na środowisko pokazano w bilansie, celuloza plasuje się na najwyższej pozycji uzyskując miano najbardziej przyjaznego środowisku materiału termoizolacyjnego.

Celuloza zużywa w procesie produkcji i utylizacji najmniejszą ilość całkowitej i nieodnawialnej energii pierwotnej oraz emituje najmniejszą ilość CO2 do atmosfery, dzięki czemu w porównaniu z innymi materiałami termoizolacyjnymi uzyskała najmniejszą ilość eko-punktów. Warto zwrócić uwagę na różnice między celulozą a materiałami z nią konkurującymi, czyli wełną skalną i szklaną oraz pianką poliuretanową (PUR/PIR), które w tabeli wyróżniono szarym tłem. Szczególna przepaść widoczna jest w przypadku pianek poliuretanowych, które uzyskały ponad 20-krotnie większe zużycie energii pierwotnej i emisję gazów cieplarnianych niż celuloza.

Tabela 1: Punktacja UBP, zużycie całkowitej i nieodnawialnej energii pierwotnej oraz emisja gazów cieplarnianych dla materiałów termoizolacyjnych wg Ökobilanzdaten im Baubereich 2009/1: 2014. Im niższy wynik, tym bardziej ekologiczny materiał izolacyjny.

Numer ID

Materiał izolacyjny

Gęstość

Jednostka odniesienia

Eko-punkty (UBP'13)

Energia pierwotna

Emisja gazów cieplarnianych

całkowita

nieodnawialna

kg/m3

 -

UBP

MJ oil-eq

MJ oil-eq

kg CO2-eq

10.011

Wermikulit

65-140

kg

567

6,7

6,53

0,425

10.012

Perlit

65-140

kg

914

16,8

16,2

1,01

10.001

Wełna szklana

20-100

kg

1790

35,5

26,7

1,12

10.002

Płyta korkowa

120

kg

1680

51,5

23,9

1,34

10.003

Żywice fenolowe (PF)

40

kg

6490

127

125

6,23

10.004

Polistyren ekspandowany (EPS)

15-40

kg

5030

106

105

7,53

10.005

Polistyren ekstrudowany (XPS)

30-35

kg

10400

100

98,6

13,9

10.006

Pianka poliuretanowa (PUR/PIR)

30

kg

6200

105

102

7,18

10.007

Szkło piankowe

100-165

kg

1050

26,4

19,5

1,18

10.008

Wełna skalna

32-160

kg

1130

16,6

15,4

1,1

10.009

Płyta pilśniowa

140

kg

596

36,4

11,2

0,439

10.010

Celuloza

35-60

kg

427

4,65

3,76

0,257

źródło: Ökobilanzdaten im Baubereich 2009/1: 2014 , Stand Oktober 2014, Switzerland

Eko-punkty przyznane celulozie w „Bilansie ekologicznym”, obok certyfikatu NaturePlus przyznanego izolacji isofloc F, to kolejne potwierdzenie, że celuloza jest izolacją, która spełnia najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju i wykazuje najlepszą możliwą wydajność w zakresie ochrony środowiska i ograniczenia strat energii.

Ekologiczny aspekt wykorzystania isofloc F przejawia się na każdym etapie cyklu życia produktu, począwszy od jego wytworzenia, poprzez okres użytkowania, aż po ponowne użycie bądź utylizację. Sprawia to, że trudno znaleźć inny materiał izolacyjny, który byłby równie przyjazny dla ludzi i dla środowiska naturalnego.