Wykonywanie prac termoizolacyjnych metodą maszynowego wdmuchiwania wełny celulozowej na wysokich budynkach

EM365 – wdmuchiwanie izolacji na wysokość 72m

EM365 – wdmuchiwanie izolacji na wysokość 72m

Na filmie „Wdmuchiwanie izolacji na wysokość 72 m maszyną EM 365 X-FLOC” możemy zobaczyć poszczególne kroki związane z wykonywaniem prac termoizolacyjnych metodą maszynowego wdmuchiwania wełny celulozowej na wysokich budynkach. 

Maszyna EM 365 X-FLOC znajduje się na dole, podobnie jak cały zapas materiału izolacyjnego w workach. Pracownik dokonujący instalacji ocieplenia, dociera na górę budynku za pomocą dźwigu razem z wężem, którym będzie transportowany materiał. Pilot zdalnego sterowania pozwala na podawanie materiału zgodnie z wymaganiami. Maksymalne ciśnienie wylotowe wynosi 747 mbar. Na filmie możemy zobaczyć, jak celuloza błyskawicznie wypełnia przeszkloną przegrodę demonstracyjną. Rezultatem wdmuchiwania celulozy na wysokość 72 m było osiągnięcie dla testowanego elementu gęstości objętościowej 68kg/m3.

Film pokazuje, jak nieuciążliwe dla inwestora i mieszkańców budynków jest ocieplanie metodą wdmuchiwania. Zastosowanie maszyny EM 365 X-FLOC wpływa znacząco na szybkość i dokładność wykonywania prac termoizolacyjnych i termomodernizacyjnych.