Zapoznaj się z opracowaniami Derowerk:

Docieplenia budynków - ważne informacje prawne
  Stosowanie materiałów wprowadzonych do obrotu niezgodnie z prawem 
- kliknij tutaj
  Ocieplenie stropodachu i dachu: zgłoszenie i pozwolenie na budowę - kliknij tutaj