Metody i miejsca instalacji Isocell For You – naturalnej izolacji z celulozy

Isocell For You to wełna celulozowa. Jest ekologicznym, przyjaznym środowisku materiałem izolacyjnym w formie sypkiego włóknistego granulatu.

Celuloza Isocell For You jest instalowana w budownictwie jedno i wielorodzinnym jako materiał dociepleniowy i dźwiękoizolacyjny. Jest również stosowana w budynkach biurowych i przemysłowych.

Metody i miejsca instalacji isofloc F, naturalnej izolacji z celulozy - docieplania wdmuchiwane - wełna celulozowa - derowerk

Docieplenie wełną celulozową Isocell For You wykonywane jest w technologii pneumatycznej przy użyciu maszyn firmy X-floc. 

Technologia wdmuchiwania zachowuje ciągłość warstwy izolacyjnej, szczelnie wypełnia przegrodę i eliminuje występowanie mostków termicznych i konwekcyjnych.

Technologia pneumatycznej instalacji celulozy umożliwia wdmuchiwanie wełny celulozowej Isocell For You jako:

  • izolacja stropodachów;
  • izolacja połaci dachów płaskich;
  • izolacja skosów połaci dachowych, w tym skosów poddaszy użytkowych;
  • izolacja stropów i podłóg;
  • izolacja ścian wewnętrznych, w tym ścianek działowych;
  • izolacja ścian zewnętrznych.
Metody i miejsca instalacji isofloc F, naturalnej izolacji z celulozy - docieplania wdmuchiwane - podłoga, ściany, strop - derowerk

Praktyka wyróżnia trzy podstawowe metody montażu wełny celulozowej:

- otwarte nadmuchiwanie materiału na poziomych powierzchniach płaskich (np. w przestrzeni stropodachu); stosujemy gęstość zasypową 25 kg/m3.

Metody i miejsca instalacji isofloc F, naturalnej izolacji z celulozy - docieplania wdmuchiwane - stropy - derowerk

- wdmuchiwanie wewnątrzszczelinowe, czyli wdmuchiwanie w zamknięte przegrody, np.: za płyty z karton-gipsu na skosach poddasza lub między płyty gipsowo-kartonowe w ściankach działowych. W przegrody o nachyleniu do 45 st. wdmuchujemy z gęstością zasypową 40 kg/m3. Podczas docieplania ścian stosujemy gęstość 44 kg/m3. Przy tak skompresowanym materiale nie występuje zjawisko osiadania.

Metody i miejsca instalacji isofloc F, naturalnej izolacji z celulozy - docieplenia wdmuchiwane - ściany - derowerk

- natryskiwanie metodą na mokro (np.: na łuki kopuł w kościołach lub na ściany i stropy w domach szkieletowych drewnianych) z użyciem dysz natryskowych, wody i niekiedy kleju; celuloza Isocell For You nakładana jest z gęstością do 35 kg/m3.

Metody i miejsca instalacji isofloc F, naturalnej izolacji z celulozy - docieplania wdmuchiwane - podłoga - derowerk