22 lipca 2015

Zmiany w Prawie Budowlanym - nowe zapisy dotyczące wykonywania dociepleń

Ocieplanie stropodachów i dachów stanowi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane, które w zależności od wysokości ocieplanego budynku wymagają zgłoszenia robót do starostwa lub uzyskania pozwolenia na budowę.