Dachy - docieplanie połaci dachowych materiałem izolacyjnym isofloc F

Wyliczenia współczynnika przenikania ciepła U dla przegród konstrukcji dachowych docieplonych materiałem termoizolacyjnym isofloc F

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalecenia ogólne dla projektowania dachów

  • Używanie paroprzepuszczalnych płyt pilśniowych o podniesionej odporności na wilgoć, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zalecenia producenta dotyczące maksymalnej odległości między krokwiami i minimalnego kąta nachylenia dachu dla zabezpieczenia przed deszczem.
  • Wykorzystanie, zamiast płyt pilśniowych, deskowania z drewna lub materiałów drewnopochodnych wymaga zabezpieczenia ich warstwą wodoszczelną, która zapewni im odporność na działanie warunków atmosferycznych.
  • Wymagania dotyczące konstrukcji wiatroizolacji znajdują się w Merkblatt fuer Unterdache, Unterdeckung und Unteerspannungen i w odpowiednich polskich normach.
  • Materiały paroizolacyjne w formie płyt wykorzystywane jako izolacja powietrzna muszą mieć odpowiednią wytrzymałość.
  • Płyty drewniane, ze sklejki i innych materiałów drewnopochodnych, powinny mieć uszczelnione (np.: akrylem) wszystkie łączenia i krawędzie.
  • Należy przestrzegać wymagań dotyczących szczelności na przenikanie powietrza, zwłaszcza zaleceń budowlanych podanych w DIN 4108-7 i odpowiednich polskich normach.
  • Pod warunkiem spełnienia szczególnych wymagań konstrukcyjnych dla przegród drewnianych, stosowanie chemicznych prezerwatów drewna nie jest konieczne (Patrz też Ochrona konstrukcji drewnianych).
dach1 dach2
Dach po lewej docieplony jest celulozą isofloc F. Dach po prawej jest docieplony watą szklaną. Uciekające ciepło roztapia śnieg na dachu. Sople zwisające z dachu stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.