Ściany

Sprawdź wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian docieplonych izolacją isofloc F.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalecenia ogólne dla projektowania i budowania ścian zewnętrznych docieplonych materiałem izolacyjnym isofloc F

  • Pod wentylowaną elewacją zewnętrzną konieczne jest zainstalowanie wiatroizolacji (np. zbrojonej membrany paroprzepuszczalnej bądź płyt drewnopochodnych otwartych dyfuzyjnie i odpornych na wilgoć lub też deskowania pokrytego folią paroprzepuszczalną).
  • Od strony wewnętrznej zalecamy stosowanie inteligentnych paroizolacji, tzw. folii parochronnych o zmiennym oporze dyfuzyjnym zależnym od poziomu wilgotności.
  • Przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste oraz złącza między przegrodami i częściami przegród należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 20028 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Należy więc uszczelnić krawędzie i spoiny między elementami przegrody. Zaleca się sprawdzenie szczelności metodą Blower Door.
  • Dla przegrody całkowicie szczelnej na przenikanie powietrza i wysoce paroprzepuszczalnej możliwa jest całkowita rezygnacja ze stosowania chemicznych prezerwatów drewna w elementach konstrukcyjnych przegrody (norma DIN 68800-2).
  • Przy natrysku izolacji isofloc F metodą mokrą, elementy mające bezpośredni kontakt z izolacją muszą być odporne na działanie wody.
  • isofloc F nie posiada aprobaty technicznej do użycia jako izolacja rdzeniowa murów szczelinowych. Do tego rodzaju izolacji zaleca się stosowanie granulatu H2Wall dostępnego w ofercie Derowerk. Aprobata techniczna i inne dokumenty techniczne materiału isofloc F dostępne są na stronie Derowerk.